Performancing Metrics

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

RSS
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد:
وزیر جهاد کشاورزی، بر ضرورت همکاری برای اجرای طرح «یاوران تولید» در بخش کشاورزی تاکید کرد.
معاون حجتی اعلام کرد؛
معاون وزیرجهاد گفت: تاکنون توسعه ۲۴۰ دانش فنی تولید بذر به بخش خصوصی واگذار شده است و به زودی ۳۶۰ دانش فنی دیگر نیز تجاری سازی خواهد شد.
اتاق خبر بررسی می کند
این اتفاق امید برای بهبود در شرایط اقتصادی را ایجاد نمود اما بیشتر کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که پایان تحریم ها به مفهوم معجزه و رفع کامل مشکلات در اقتصاد ایران نیست.
معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اظهار کرد: 9 استان به عنوان پایلوت برای اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی انتخاب شده‌اند....
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر