Performancing Metrics

نرخ گذاری ارز | اتاق خبر
ADS
پربازدید

نرخ گذاری ارز

RSS
عضو هیئت رییسه اتاق تهران مطرح کرد:
کشور برای جذب سرمایه گذار خارجی نیاز به یک نظام هماهنگ در نرخ گذاری ارز است تا سرمایه گذار بتواند بدرستی قیمت تمام شده محصول را محاسبه و برای آینده برنامه بریزد.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر