Performancing Metrics

معاون روابط کار | اتاق خبر
ADS
پربازدید

معاون روابط کار

RSS
معاون روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی:
معاون روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی روز گذشته در حاشیه مراسم بازدید رسمی از بهشت زهرا گفت: تا زمانی که قیمت تمام شده تولید کاهش پیدا نکند، بند دوم ماده 41 قانون کار قابلیت اجرایی ندارد.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر