Performancing Metrics

خواهر شهری | اتاق خبر
ADS
پربازدید

خواهر شهری

RSS
مدیرعامل مرکز بین‌المللی خواهر شهری‌های ایران گفت: استفاده از مزیت‌های خواهرشهری اکنون در تمام دنیا نهادینه شده است ، اما در ایران به دلیل عدم آشنایی بخش حاکمیتی با شیوه استفاده از این امکان، به تقابل با آن می‌پردازند.
گفتگو
علی شمس‌اردکانی تشریح کرد
گفت‌وگو با عباس هشی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
گفت وگو با فریدون‌مجلسی تحلیلگر روابط بین الملل
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر