Performancing Metrics

خواهر شهری | اتاق خبر
ADS
پربازدید

خواهر شهری

RSS
مدیرعامل مرکز بین‌المللی خواهر شهری‌های ایران گفت: استفاده از مزیت‌های خواهرشهری اکنون در تمام دنیا نهادینه شده است ، اما در ایران به دلیل عدم آشنایی بخش حاکمیتی با شیوه استفاده از این امکان، به تقابل با آن می‌پردازند.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر