Performancing Metrics

سعید ابوطالب | اتاق خبر
ADS
پربازدید

سعید ابوطالب

RSS
سعید ابوطالب تهیه کننده که پیش از این قرار بود فصل دوم مجموعه مسابقه «رالی ایرانی» را کلید بزند با شروع یک پروژه جدید از انجام آن پروژه صرف نظر کرد.
سعید ابوطالب سری دوم مجموعه مسابقه «رالی ایرانی» را با اجرای فرزاد حسنی در شمال کشور کلید می زند.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر