مديريت اتاق ايران با بخش‌خصوصي‌ باشد | اتاق خبر
کد خبر: 113419
تاریخ انتشار: 23 خرداد 1394 - 13:22
مسعود دانشمند/ دبیرکل خانه اقتصاد ایران اتاق در اين دوره به‌ دليل فراهم شدن ارتباط‌هاي بين‌المللي بيشتر و فضاي بازتر بسيار نقش كليدي و مهمي خواهد داشت. بنابراين بايد انسجام كافي را فراهم كند و از سوي ديگر نيز دولت بايد اعتماد لازم به بخش خصوصي ايجاد كند تا به كارها آسيب وارد نشود. در چنين شرايطي اتاق‌ها مسووليتي ۱۰برابر گذشته خواهند داشت زيرا روزهاي پساتحريم در راه است. اتاق بازرگاني ايران از درون خود هيچ زايشي ندارد و براي هر فعاليتي از افراد خارج از اتاق بازرگاني استفاده مي‌كند و كارمند‌هاي خود را از سازمان‌هاي ديگر مي‌آورد. اين درحالي است كه ضرورت دارد اين ديدگاه متحول شود و رييس جديد اتاق بازرگاني ايران اين مشكلات را حل كند اينكه فردي پيش از اتاق بازرگاني در دولت فعاليت داشته و حال قباي بخش خصوصي را پوشيده است، مهم نيست اما اين موضوع مهم است كه مديريت او بايد براي بخش خصوصي باشد. درحال حاضر نيازمند اتاقي پويا هستيم و آموزش‌هاي دوره‌يي كوتاه‌مدت و كمك از جوانان تحصيل كرده به رشد اتاق كمك مي‌كند. با اين حال با اينكه بدنه اصلي اتاق بازرگاني انگيزه و بالندگي لازم براي رشد را ندارند اما اتاق بازرگاني تهران به نسبت اتاق بازرگاني ايران بهتر عمل كرده اما اين اتاق هم از اهداف خود فاصله گرفته است. درحالي كه مشكل مالي اتاق‌ها طي سال‌هاي اخير حل شده اما اتاق بازرگاني تهران به جاي آنكه به وظايف اصلي خود درخصوص وظايف اعضا بپردازد بيشتر به مسايل بين‌المللي و ارتباط با كشورهاي هند، نروژ، عمان و... پرداخته است. اتاق بازرگاني ايران به يك سازمان در حد يك وزارتخانه تبديل شده و چنانچه درخواست و نامه‌يي به اين اتاق ارسال شود، زمان زيادي طول مي‌كشد تا پاسخ آن را بدهند. با توجه به شرايط سياسي و اقتصادي پيش رو اتاق بازرگاني ايران بايد بتواند سرعت خود را براي واكنش به اين شرايط افزايش دهد.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید