بانک مرکزی اعلام کرد: گزارش دو ماهه شاخص های اقتصادی | اتاق خبر
کد خبر: 116759
تاریخ انتشار: 3 تیر 1394 - 13:48
اتاق نیوز: در دو ماهه ابتدای سال 94 حدود 1.6 هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل 376.7 میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد....
اتاق نیوز: در دو ماهه ابتدای سال 94 حدود 1.6 هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل 376.7 میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد.
به گزارش اتاق نیوز و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج شاخص های ماهانه اقتصادی در اردیبهشت ماه سال جاری را منتشر شد. نتایج به دست آمده از گزارش بانک مرکزی نشان می دهد در اردیبهشت سال جاری 7 شاخص «بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران»، «بهای تولیدکننده در ایران»، «بهای کالاهای صادراتی در ایران»، «بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهر تهران»، «دستمزد کارگران ساختمانی در مناطق شهری ایران»، «مبلغ سفته و برات واخواست شده در شهر تهران» و «متوسط قیمت فروش یورو در بازار آزاد تهران» افزایش یافته است. ** دستمزد کارگران ساختمانی شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در اردیبهشت سال 1394 به عدد 239.2 رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال 1393 به ترتیب 1.6 و 15.9 درصد افزایش داشته است. در این ماه شاخص های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب به اعداد 218.5 و 237.8 رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب 1 و 1.1 درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال 1393 به ترتیب 12.2 و 11.1 درصد افزایش داشته است. متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در دو ماه اول سال 94 به عدد 237.4 رسد که در مقایسه با سال قبل 16.7 درصد افزایش نشان می دهد. در دو ماه اول سال 94 متوسط شاخص های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب به اعداد 217.4 و 236.5 بالغ شد که نسبت به دوره مشابه سال 93 به ترتیب 13.1 و 11.9 درصد افزایش داشته است. ** سفته و برات واخواست شده براساس آمارهای بانک مرکزی در اردیبهشت ماه 1394 بالغ بر 106.5 میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال 1393 به ترتیب 57.7 و 3.6 درصد افزایش یافته است. همچنین در دو ماه اول سال حدود 174.1 میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال 1393 معادل 26.4 درصد افزایش نشان می دهد. براساس اعلام بانک مرکزی طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در اردیبهشت ماه سال جاری بالغ بر 0.5 هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل 230.8 میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعدد 35 ، 65.7 رسید که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد 49.6 درصد کاهش و مبلغ 58.3 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال 1393 به ترتیب 85.8 و 65.5 درصد کاهش داشته است. همچنین شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در اردیبهشت ماه 1394 به عدد 187.9 رسید. عدد شاخص مذکور در اردیبهشت ماه 1393 معادل 77.4 بوده است. در دو ماه ابتدای سال 94 حدود 1.6 هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل 376.7 میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد. در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد 52.3 و 53.6 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 62.5 و 46.7 درصد کاهش نشان می دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در دو ماه اول سال 94 به عدد 123.8 رسید. عدد شاخص مذکور در دوماه اول سال 93 معادل 55.2 بوده است. ** قیمت فروش سکه در اردیبهشت ماه 94 متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم به 9471936 ریال و با طرح جدید به 9487732 ریال رسید که در مقایسه با ماه قبل هر کدام 0.9 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 93 به تریتب 5.3 و 5.4 درصد کاهش نشان می دهد. در دو ماه اول سال 94 متوسط قیت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم 9510146 ریال و با طرح جدید 9529241 ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال 93 به ترتیب 3.3 درصد و 3.4 درصد کاهش یافته است. ** متوسط قیمت فروش دلار و یورو در اردیبهشت ماه 94 متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب 33319 و 37112 ریال بود که نسبت به ماه قبل، دلار 0.2 درصد کاهش و یورو 2.3 درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال 93، دلار 1.1 درصد افزایش و یورو 18.4 درصد کاهش داشته است. در دو ماه اول سال 94 متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو درر بازار آزاد شهر تهران به ترتیب 33344 ریال و 36729 ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل، دلار 3.9 درصد افزایش و یورو 17.1 درصد کاهش داشته است.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید