افزایش نرخ تورم تولیدات زراعی، باغداری و دامی | اتاق خبر
کد خبر: 333316
تاریخ انتشار: 26 فروردین 1395 - 06:23
مرکز آمار ایران اعلام کرد؛
مرکز آمار ایران اعلام کرد: قیمت تولید کننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی کشور در سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ بین ۲.۴ تا ۴۷.۸ درصد افزایش یافت.


به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران با انتشار نتایج گزارش شاخص قیمت تولید کننده زراعت؛ باغداری و دامداری سنتی در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ اعلام کرد: شاخص قیمت تولید کننده زراعت؛ باغداری و دامداری سنتی (بر مبنای (۱۰۰=۱۳۹۰) در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۴۷.۸، ۲۰۹.۷ و ۲۱۴.۷ است که درصد افزایش آنها نسبت به سال قبل برابر با ۴۷.۸، ۴۱.۹ و ۲.۴ درصد است.

درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت تولید کننده زراعت؛ باغداری و دامداری سنتی سال ۱۳۹۱ در فصل های بهار، تابستان، پائیز و زمستان به ترتیب برابر با ۴۷.۸، ۷.۵، ۳.۳- و ۱.۴ درصد است. همچنین درصد تغییرات فصلی ۱۳۹۲ در در فصل های بهار، تابستان، پائیز و زمستان به ترتیب برابر با ۴۴.۳، ۳، ۲.۸- و ۲۲.۳- درصد است. درصد تغییرات فصلی ۱۳۹۳ در فصل های بهار، تابستان، پائیز و زمستان به ترتیب برابر با ۳۰.۲، ۷، ۷.۲- و ۱۵.۵- درصد است.

شاخص گروه «غلات» در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۳۰.۶، ۲۱۶ و ۲۴۱.۲ است که نسبت به سال قبل ۳۰.۶، ۶۵.۴ و ۱۱.۷ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه سبزیجات در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۴۴.۴، ۲۸۸ و ۲۲۱.۵ است که نسبت به سال قبل ۴۴.۴ و ۹۹.۵ درصد افزایش و ۲۳.۱ درصد کاهش داشته است.

همچنین شاخص گروه میوه ها و میوه های آجیلی  در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و۱۳۹۳به ترتیب برابر با ۱۵۲.۵، ۲۱۱.۲ و ۲۲۴.۱ است که نسبت به سال قبل ۵۲.۵، ۳۸.۵ و ۶.۱ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه دانه ها و میوه های روغنی در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۶۹.۹، ۲۰۵.۱ و ۲۱۲ است که نسبت به سال قبل ۶۹.۹، ۲۰.۷ و ۳.۴ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه محصولات نوشابه ای و ادویه ای در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و۱۳۹۳به ترتیب برابر با ۱۵۸.۶، ۱۸۹.۱ و ۲۳۸.۹ است که نسبت به سال قبل ۵۸.۶، ۱۹.۲ و ۲۶.۴ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه توتون و تنباکو در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۲۳۲.۸، ۱۶۹.۳ و ۱۹۶.۳ است که نسبت به سال قبل ۱۳۲.۸، ۲۷.۳- و ۱۶ درصد تغییر داشته است. شاخص گروه گیاهان در ساخت شکر در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۰۷.۲، ۱۵۵.۶ و. ۲۰۱ است که نسبت به سال قبل ۷.۲، ۴۵.۱ و ۲۹.۲ درصد افزایش داشت است.

شاخص گروه مواد خام طبقه بندی نشده در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۵۸.۴، ۱۷۱ و ۲۱۳ است که نسبت به سال قبل ۵۸.۴، ۷.۹ و ۲۴.۵ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه حیوانات و محصولات حیوانی در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۵۰، ۱۹۵.۴ و ۱۹۱.۴ است که نسبت به سال قبل ۵۰، ۳۰.۳ و ۲- درصد تغییر داشته است.

انتهای پیام/

کد: 94108

نظرات
ADS
ADS
پربازدید