دريافت زير ميزي پزشكان زنجان در سال گذشته در حد صفر بوده است | اتاق خبر
کد خبر: 335365
تاریخ انتشار: 1 اردیبهشت 1395 - 14:19
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان زنجان گفت: تعداد تخلف دريافت زير ميزي پزشكان زنجاني از بيماران طي سال 94 در حد صفر بوده است.

اتاق خبر - پرويز قزلباش افزود: در گذشته دريافت زيرميزي در استان وجود داشت كه با آن پزشكان برخورد مي شد اما برخوردها موثر واقع نمي شد. وي يادآورشد: سال قبل دريافت زير ميزي در سطح استان زنجان در حد صفر بوده و اگر اين اتفاق افتاد با پزشك برخورد و حق آن بيمار برگردانده شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهدشتي و درماني استان زنجان گفت: بايد پذيرفت كه در هر رشته و شغلي از جمله پزشكي، امكان تخلف وجود دارد.
وي با اعلام اينكه تخلف در زمينه دريافت مبالغ بيش از نرخ هاي اعلام شده، به حداقل رسيده است، خاطرنشان كرد: مهم اين است كه اين روند سير كاهشي داشته باشيم و هيچ وقت نمي توانيم ادعا كنيم كه تخلف به صفر رسيده است.
قزلباش به نوع برخورد برخي پزشكان و كادر درماني با بيماران و همراهان اشاره كرد و ادامه داد: براي همراهان بيمار مشكلي پيش آمده و مستاصل هستند و وظيفه پزشكان و كادر درماني است كه به بهترين شكل جوابگوي آنان باشند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان زنجان گفت: اغلب پزشكان ما با بيماران و همراهان آنان برخورد درستي دارند اما نمي توان مدعي بود كه به واقع برخوردهاي نادرست و غلط اتفاق نمي افتد.
وي از انجام نظارت هاي مستمر از موسسه ها و مراكز درماني خبر داد و اضافه كرد: هم اكنون بيش از يك هزار موسسه درماني در سطح اين استان وجود دارد كه تمام آنها به صورت مستمر مورد نظارت و ارزيابي قرار مي گيرند.
قزلباش تاكيد كرد: اين دانشگاه وظيفه رسيدگي به تمام شكايت ها و در صورت لزوم معرفي متخلفان به تعزيرات حكومتي و نظام پزشكي را دارد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان زنجان گفت: كادر درماني و پزشكان زنجان از بهترين و اخلاق مدارترين جامعه پزشكي ايران هستند.

ایرنا

94110

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید