برنامه ششم توسعه به فرهنگ توجه جدي دارد | اتاق خبر
کد خبر: 338184
تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1395 - 19:45
معاون سازمان مديريت كشور:
معاون پژوهشي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: دربرنامه ششم توسعه ارتفا فرهنگي جامعه در شش محور مورد توجه جدي قرار گرفته است.

اتاق خبر - محمدرضا واعظ مهدوي روز شنبه در همايش بزرگداشت روز ملي خليج فارس در بوشهر افزود: اين شش محور براساس سياست هاي راهبردي رهبر معظم انقلاب و آسيب شناسي هاي صورت گرفته در حوزه فرهنگي در سطح جامعه است.

وي بيان كرد: اجرا برنامه هاي فرهنگي از ساير حوزه ها سخت تر است ولي با اين وجود براي توسعه كشور هم كه شده بايد فرهنگ جامعه ارتقا يابد.
واعظ مهدوي، در ارتباط با ضرورت توجه به مقوله توليد گفت: امروز در كشور شاهد موانع بسياري فراروي توليد هستيم و رسيدن به رفاه اجتماعي تا زمان برطرف شدن اين موانع ميسر نمي شود.
وي بيان كرد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه بايد تمام تلاش خود را معطوف به رونق توليد و رفع موانع آن در كشور كنند.
معاون پژوهشي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يادآور شد: امروز در جوامع توسعه يافته كار ارزش است ولي در كشور ما بر خلاف آنها كار نكردن ارزش محسوب مي شود.
واعظ مهدوي، با بيان اينكه بهره بانكي سرمايه هاي بخش خصوصي را به سمت سپرده گذاري در بانك ها سوق داده گفت: تا فرهنگ كار و تلاش جايگزين فرهنك راحت طلبي نشود حركت ما در مسير توسعه كشور تحقق پيدا نمي كند.
وي افزود: امروز كشورهايي در دنيا موفق هستند كه با پول خود كار مي كنند و كمتر روي صادر كردن ذخائر زيرزميني خود مانند نفت و گاز حساب مي برند.
معاون پژوهشي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در ارتباط با اهميت خليج فارس گفت: خليج فارس هويت ايران است و اين هويت به لحاظ فرهنگي عاملي تاثيرگذار درشكل گيري رفتار نسل جوان است.
وي يادآور شد: اين هويت مزاياي بسيار دارد كه يكي از مزيت هاي مهم آن مقابله با آسيب اجتماعي، جرم، فساد در سطح جامعه است.
واعظ مهدوي تاكيد كرد: خليج فارس يك عامل هويت زاست كه سبب برقراري ارتباط انسان با فرهنگ جامعه خويش مي شود.
واعظ مهدوي بيان كرد: اهميت خليج فارس از لحاظ اقتصادي بر كسي پوشيده نيست و ايران بواسطه خليج فارس دومين كشور داراي ذخائر انرژي در منطقه است.
وي بيان كرد: تركيب دارا بودن دو ذخيره گرانبها مانند نفت و گاز باعث شده تا ايران در جهان از مزيت بسيار مهم برخوردار باشد.

ایرنا

94110

نظرات
ADS
ADS
پربازدید