Performancing Metrics

جزئیات آمار تعاونی‌ها | اتاق خبر
کد خبر: 394270
تاریخ انتشار: 14 خرداد 1396 - 09:18
بازخوانی پرونده بخش تعاون؛
بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد، در حال حاضر بیش از ۴۴ میلیون نفر عضو دارد و یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر شغل ایجاد کرده است.
 
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، تعاونی اجتماع مستقل اشخاصی است که با همدیگر توافق کردند تا به منظور تأمین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود به نحو اختیاری موسسه‌ای با مالکیت جمعی تأسیس و به شکل دموکراتیک آن را اداره و نظارت کنند.

ظهور و توسعه نهضت تعاون در جهان به نیمه اول قرن نوزدهم میلادی بر می‌گردد. پیشگامان نهضت تعاون مسیری بر روی گروه‌های اجتماعی گشودند تا بتوانند از طریق بسیج منابع مادی، انسانی و اجتماعی خود مشکلات اقتصادی- اجتماعی مشترک را به روشی صلح جویانه سامان بخشند.

از سوی دیگر تعاون چارچوب حقوقی و ابزار مدیریتی مناسبی در اختیار دولت‌ها قرار داده است تا بدون نیاز به گسترش ساختاری اداری و افزایش حجم دولت، بسیاری از اهداف توسعه‌ای خود را از مسیر جلب مشارکت عمومی سازماندهی کنند.

تعاونی‌ها قادرند با به کارگیری اصول تعاون و استفاده از ساز و کارهای مدیریتی مبتنی بر مشارکت اعضاء به عنوان کانون‌های ترویج عمل جمعی و فعالیت های گروهی مطرح شوند و نقش موثری در تقویت سرمایه اجتماعی، توسعه الگوهای همکاری برای ساماندهی معضلات جامعه و گروه های کم درآمد ایفا کنند.

در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش تعاونی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور و نقش آن در تأمین ابزار و وسایل کار برای افراد جویای کار توجه گردیده و به اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی و حمایت از موسسات تعاونی به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی آنها تأکید شده است.

تعاونی‌ها بر ارزش‌های خودیاری، مسئولیت پذیری، دموکراسی، برابری، انصاف و اتحاد استوارند. اعضاء طبق راه و رسم مسئولین تعاونی خود به ارزش‌های اخلاقی، صداقت، آزادی، مسئولیت اجتماعی و توجه به دیگران معتقدند.

۷ اصل بخش تعاون

اصل اول: عضویت اختیاری و آزاد

اصل دوم: کنترل دموکراتیک توسط اعضاء

اصل سوم: مشارکت اقتصادی اعضاء

اصل چهارم: خودگردانی و عدم وابستگی

اصل پنجم: آموزش، حرفه آموزی و اطلاع رسانی

اصل ششم: همکاری بین تعاونی‌ها

اصل هفتم: توجه به جامعه

اهداف بخش تعاونی

براساس ماده یک قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن، اهداف بخش تعاونی عبارت است از:

۱- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.

۲- قراردادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند.

۳- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.

۴- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.

۵- قرارگرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.

۶- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم واضرار به غیر.

۷- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.

۸- کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد.

۹- ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مالی وانسانی و فناوری وافزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.

 تعداد شرکت‌های تعاونی فعال و در دست اجرا به تفکیک گرایش فعالیت

 

 

ردیف

گرایش فعالیت

تعداد

تعداد اعضا

اشتغال

۱

اعتبار

۸۰۲

۴۳۷۰۰۳

۳۳۶۶۷

۲

تامین نیاز تولیدکنندگان

۱۶۱۳

۲۵۰۱۹۷

۳۶۳۲۱

۳

تامین نیاز صنوف خدماتی

۳۸۳

۹۸۹۴۳

۱۱۳۱۸

۴

تامین نیاز مصرف کنندگان

۴۹۲۸

۵۵۱۰۰۹۰

۱۷۳۶۰۴

۵

تعاونی‌های نوع جدید

۳۴۷

۳۴۵۴۱۱۴۷

۱۷۱۳۳

۶

چند منظوره

۳۲۲۳

۶۸۲۴۵۱

۱۲۶۷۷۰

۷

حمل و نقل

۲۲۱۸

۱۷۸۴۳۳

۵۸۰۵۸

۸

خدمات

۲۷۹۰۵

۵۸۸۸۹۱

۳۴۷۳۹۵

۹

صنعتی

۱۷۶۵۸

۲۰۱۲۳۵

۱۸۶۴۱۹

۱۰

عمرانی

۱۷۴۰

۳۲۲۳۳

۴۸۷۳۷

۱۱

فرش دستباف

۱۷۹۷

۶۵۰۲۲

۴۶۵۷۷

۱۲

کشاورزی

۲۴۲۰۱

۳۱۵۰۵۳

۲۵۰۳۱۷

۱۳

مسکن

۱۱۱۶۳

۱۶۲۵۸۵۷

۲۹۱۲۲۱

۱۴

معدنی

۱۲۵۸

۶۱۲۲۱

۱۶۱۱۰

۱۵

مجموع

۹۹۲۳۶

۴۴۵۸۷۷۷۶

۱۶۴۳۶۴۷

در حال حاضر در کشور بیش از ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی با عضویت بیش از ۴۴ میلیون نفر فعالیت دارند که برای بیش از یک میلیون و ششصد و چهل و سه هزار نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند. علاوه بر شرکت‌های تعاونی تعداد ۶۵۸ اتحادیه تعاونی در گرایش های مختلف اقتصادی فعالیت می‌کنند.

۷ راهبرد بخش تعاونی

راهبردهای اساسی تحول بخش تعاون که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تببین شده به شرح زیر است:

راهبرد اول: ترویج فرهنگ تعاون

هدف: ایجاد و گسترش نگرش مثبت نسبت به تعاون و اقتصاد تعاونی و انتقال مفاهیم، دانش و اطلاعات پایه در مورد کسب و کار تعاونی به منظور افزایش سهم بخش تعاون در رشد و توسعه کشور

راهبرد دوم: توسعه مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی تعاونی‌ها

هدف: ارتقاء توانایی های فردی و گروهی و استفاده بهینه از ظرفیت ها مدیریتی و نیروی انسانی تعاونی‌ها در راستای افزایش توان رقابتی و ارتقاء بهره وری آنها.

راهبرد سوم: تحکیم تعاملات شبکه‌ای

هدف: تقویت قدرت و سرمایه اجتماعی و همافزایی شبکه های افقی و عمومی تعاونی‌ها و توسعه مبادلات تجاری و مالی و تکمیل زنجیره ارزش در درون بخش تعاونی

راهبرد چهارم: تقویت همکاری های بین دستگاهی

هدف: استفاده موثرتر از امکانات، منابع، ظرفیت ها و اعتبارات سازمان های ذیربط در جهت افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی

راهبرد پنجم: تأمین مشوق ها و منابع مالی

هدف: تسهیل در دسترسی تعاونی‌ها به منابع مالی و اعتباری، حمایت مالی موثر از تعاونی‌های متشکل از گروه های هدف و افزایش مزیت های رقابتی موسسات تعاونی

راهبرد ششم: توسعه بازار تعاونی‌ها و تقویت برند تعاونی

هدف: برخورداری تعاونی‌ها از قابلیت‌های رقابت پذیری و ظرفیت های بازاریابی مناسب برای واکنش آگاهانه و سریع به تغییرات بازار و افزایش سهم اقتصاد تعاونی در بازار کالا و خدمات کشور.

راهبرد هفتم: تعمیم نظارت بر تعاونی‌ها

هدف: ارتقاء تعاونی‌ها به موسسات اقتصادی سالم، مشارکت و آرمان خواه توأم با شفافیت مالی ودسترسی آسان اعضاء به اطلاعات مالی و تسهیل مشارکت آنها در فرآیندهای تصمیم گیری تعاونی.

بر اساس این گزارش، جزئیات آمار و فعالیت‌ گرایش‌های مختلف بخش تعاون در ۱۴ پرونده جداگانه به تدریج منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/

نظرات
ADS
ADS
پربازدید