Performancing Metrics

جزئیات و نحوه دریافت تسهیلات اشتغال زایی | اتاق خبر
کد خبر: 407561
تاریخ انتشار: 21 اسفند 1396 - 07:54
تسهیلات اشتغال به دلیل جلوگیری از انحراف منابع و هزینه کرد در محل اشتغالزایی، تنها به متقاضیانی ارائه می شود که مراحل اعلام شده را طی کنند.

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، یکی از مهمترین طرح‌های ایجاد اشتغالزایی، در راستای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری از محل صندوق توسعه ملی بر اساس پیشنهاد دولت و مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

بر اساس این طرح، قرار است تسهیلات اشتغالزایی صرفا به متقاضیانی پرداخت شود که طرح آنها اشتغالزا و البته اقتصادی باشد تا تجربه تلخ طرح‌های ادوار مختلف که منجر به بدهکاری بیکاران شد، تکرار نشود. بنابراین در این فرایند متقاضیان اصلی اشتغالزایی شناسایی خواهند شد.

در مرحله نخست پس از اینکه متقاضیان طرح خود را در سامانه کارا kara.mcls.gov.ir ثبت کردند، فرایند پذیرش، بررسی و تصویب طرح‌های سرمایه گذاری و کسب و کارهای اشتغالزا در مناطق هدف اجرای طرح در استان‌ها آغاز می شود که فرایند آن به شرح زیر است:

۱.فراخوان و اطلاع رسانی عمومی اولویت های سرمایه گذاری و کسب و کارهای در مناطق هدف از سوی دستگاه بخشی استان مبتنی بر برنامه های مصوب؛

منظور از دستگاه بخشی دستگاه اجرایی یا وزارتخانه مربوط به طرح متقاضی است به این ترتیب که طرح مربوط به کشت زعفران در استان خراسان رضوی توسط اداره کل جهاد کشاورزی استان مورد بررسی قرار می گیرد.

۲. درخواست دریافت تسهیلات توسط متقاضی بر اساس تکمیل فرم اطلاعات متقاضی حقیقی و یا حقوقی

۳. ارایه خلاصه طرح پیشنهادی از سوی متقاضی به دستگاه بخشی مطابق فرم زیر

۴. بررسی اولیه درخواست تسهیلات و خلاصه طرح پیشنهادی متقاضی به انضمام مدارک و مستندات آن توسط دستگاه بخشی و اعلام تأیید و یا رد آن از نظر اهلیت مجری و تناسب طرح با برنامه اجرایی استانی توسعه اشتغال ظرف مدت یک هفته و ارایه طرح های تایید شده به دبیرخانه کار گروه؛

در صورت عدم تایید طرح دستگاه بخشی مکلف است موضوع را با ذکر دلایل به متقاضی اعلام کند.

۵. ثبت طرح تایید شده در سامانه توسط دستگاه بخشی ظرف مدت یک روز و ارایه کد رهگیری به متقاضی برای پیگیری های بعدی؛

۶. بررسی طرح های ارایه شده از سوی دستگاه بخشی در چارچوب برنامه های بخشی ابلاغ(مصوب)، بررسی عدالت در توزیع مکانی طرح ها در استان، انطباق و کنترل همسویی طرح با مصوبات ملی و احراز روستایی، عشایری و مناطق محروم بودن اجرای طرح و...توسط کمیته فنی ظرف یک هفته؛

۷. اعلام نتایج بررسی طرح توسط کمیته فنی به کار گروه بر اساس صورت جلسه مشترک؛

۸. معرفی و ارایه خلاصه طرح تائید شده به موسسه عامل توسط کارگروه و برگشت طرح های رد شده به دستگاه مربوط به صورت مستدل ظرف مدت سه روز.

فرایند تکمیل پرونده و پرداخت تسهیلات (در صورت تایید طرح متقاضی)

  1. موسسه عامل مکلف است ظرف مدت یک ماه از معرفی طرح و تکمیل مدارک نسبت به بررسی توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح و اعلام پذیرش یا رد (به صورت مکتوب) به متقاضی و کار گروه تخصصی اقدام کند.

متقاضی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از معرفی به موسسه عامل، با مراجعه به موسسه عامل و تکمیل مدارک مطابق چک لیست پیوست شماره ۵ اقدام نماید. در غیر این صورت موسسه عامل مکلف است درخواست متقاضی را به کار گروه عودت نماید.

      ۲. در صورت پذیرش طرح، موسسه عامل مکلف است پس از تکمیل وثایق و تضامین مورد نیاز، نسبت به انعقاد                قرارداد با متقاضی حداکثر ظرف مدت پانزده روز و پرداخت تسهیلات به متقاضی با رعایت شرایط مندرج در                    قرارداد (از جمله تأمین سهم الشرکه از سوی متقاضی و هزینه کرد آن) اقدام کند.

متقاضی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از پذیرش طرح توسط موسسه عامل، نسبت به ارایه وثایق مورد نیاز به موسسه عامل اقدام نماید. در صورت عدم اقدام در این خصوص در مهلت تعیین شده طرح به کار گروه عودت می گردد.

وثایق مورد نیاز

وثایق (قابل ترهین براساس قوانین ثبت اسناد) و تضامین قابل اخذ از متقاضی شامل موارد ذیل می باشد:

- سند منازل مسکونی روستایی؛

- سند زمین کشاورزی؛

- سند واحدهای دامپروری و تجاری در روستاها و نواحی صنعتی؛

- سفته؛

- ضمانت نامه های بانک ها، صندوق ها و یا بیمه ها؛

- اسناد مالکیت محل اجرای طرح؛

- اسناد ماشین آلات طرح؛

- سایر وثایق قابل ارائه به موسسه عامل (در صورتی که وثایق فوق، پوشش وثایق طرح را ندهد).

ضمانت ها و وثایق این ماده می تواند به صورت ترکیبی و بر اساس انتخاب متقاضی و تا سقف مورد نیاز برای تضمین اصلی و سود تسهیلات اعمال شود.

      ۳. نرخ سود تسهیلات عبارتند از

الف- نرخ ۴ درصد برای مناطق روستایی و عشایری مرزی.

ب- نرخ ۶ درصد برای مناطق روستایی و عشایری غیر مرزی.

ج- نرخ ۱۰ درصد برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت

لازم به ذکر است، بر اساس آیین نامه، موسسه عامل در صورت تأخیر در پرداخت تسهیلات، با تأیید سازمان، به ازای هر ماه تأخیر مشمول وجه التزام به نرخ دو درصد مبلغ تسهیلات آن مرحله می شود.

بازپرداخت اقساط با نرخ سود متعارف در صورت انحراف تسهیلات اشتغال

بر اساس این گزارش، در صورتی که متقاضی در حین و یا پس از هزینه کرد تسهیلات در محل اجرای طرح، به تعهدات خود در چارچوب اهداف قانون، آیین نامه و این دستورالعمل عمل نکند، موسسه عامل موظف است با تایید کمیته های نظارت (استانی یا ملی) با متقاضی مطابق ضوابط و مقررات جاری بانک از جمله نرخ سود بانکی، دوره بازپرداخت تسهیلات و موارد نظایر آن، برخورد کند.

چنانچه بنا به تشخیص کمیته های نظارت، تسهیلات اخذ شده براساس طرح توجیهی مصوب کار گروه در محل اجرای طرح هزینه نشده باشد موسسه عامل موظف است مجموع دیون متقاضی را به حال تبدیل کند.

ردیف

نوع اشتغال

سهم تسهیلات (درصد)

میزان وام (میلیون ریال)

۱

خویش فرمایی

مشاغل خانگی و خوداشتغالی

۱۰

۱۰۰ تا ۲۰۰

 

کارفرمایی

بنگاه ۲ تا ۵۰ نفر کارکن

۱۵

۲۰۰ تا ۱۰۰۰

۲

۵۵

۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰

۳

بنگاه بیشتر از ۵۰ نفر

۲۰

۲۵۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰

 

ابزار نظارتی برای جلوگیری از انحراف منابع

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری معاونت توسعه مناطق روستایی و عشایری ریاست جمهوری از طریق به کارگیری نظام نظارتی مناسب، نسبت به پایش و ارزیابی اجرای دستورالعمل در قالب گزارش ها، بررسی های میدانی و ... اقدام می کند.

کمیته فنی موظف است نسبت به ارائه گزارش فعالیت های انجام شده در حوزه بررسی طرح، تخصص منابع و فرآیندها و نظارت بر طرح به مدت ماهانه به کارگروه استان اقدام کند.

موسسه عامل نیز مکلف است آمار تسهیلات اعطایی را در مقاطع سه ماهه به بانک مرکزی و کارگروه ملی، ارائه کند.

انتهای پیام/

نظرات
ADS
ADS
پربازدید