خانه تكاني در اتاق | اتاق خبر
کد خبر: 6267
تاریخ انتشار: 3 مهر 1390 - 16:54
چند روز پس از اعلام رييس اتاق بازرگاني ايران مبني بر اعمال تغييرات مديريتي در اين اتاق، اولين تغييرات از سطوح پايين‌تر اتاق ايران آغاز شد. در اولين گام چند نيروي روابط عمومي اتاق ايران تعديل شدند. به گزارش ايسنا، همراه با تغييرات ساختاري در پارلمان بخش خصوصي ايران، اولين تغييرات در بخش روابط عمومي اين نهاد بوده كه به گفته‌ مدير كل روابط عمومي آن، تعداد كاركنان تعديل شده اين بخش كمتر از انگشتان يك دست بوده است. پس از آنكه كاركنان روابط عمومي اتاق ايران چند روز پيش اخبار مربوط به چهارمين نشست هيات نمايندگان دوره‌ هفتم اتاق ايران را با تاخير منتشر كردند مشخص شد كه اين اقدام در جهت اعتراض به تمديد نكردن قرار‌داد‌هاي كار آنها بوده است. پس از آن نيز هرچند برخي كاركنان روابط عمومي اتاق ايران به كار خود ادامه دادند، اما به نظر مي‌رسيد هنوز مشكل آنها حل نشده است. پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق ايران در اين مورد به ايسنا گفت: اين كار خطاي واحدي اداري بوده كه پس از اتمام قرار‌داد پرسنل روابط عمومي نامه خاتمه كار زدند. ما پس از مطلع‌شدن موضوع را بررسي كرديم و پس از تمديد قرار‌داد پرسنل روابط عمومي تاكيد كرديم كه چند نفري هم كه اعلام شده نياز به حضور آنها نيست در بخش‌هاي ديگر اتاق مشغول به كار شوند. مصدقي، رييس كل اتاق ايران نيز كه اعتقاد دارد اين مساله يك موضوع داخلي است و نبايد رسانه‌اي شود، تنها يك جمله مي‌گويد: مشكل حل شده است. با وجود اين، به نظر مي‌رسد چند نفر از پرسنل روابط عمومي اتاق ايران بايد با كار خود خداحافظي كنند كه اين موضوع مورد تاييد مدير كل روابط عمومي اتاق هم است. از سوي ديگر پيگيري‌ها حاكي از اين است كه كاركناني هم قرار است ادامه كار بدهند پس از خاتمه قرارداد كارشان در پايان شهريور ماه امسال، هنوز قراردادهاي جديد با آن‌ها منعقد نشده است. توضيحات روابط عمومي اتاق علي درستكار در مورد اين اتفاقات به خبرنگار ايسنا گفت: از قبل هم بنا بود كه تغييراتي در ساختار اتاق رخ دهد. براي همين در ابتداي امسال قرار‌داد كاركنان روابط عمومي را شش ماهه منعقد كرديم تا دستمان براي تغييرات باز باشد، اما اين به معناي آن نبود كه همكاري همه اين كاركنان خاتمه خواهد يافت.ما اين موضوع را براي همه در نظر گرفتيم تا نسبت به همه يك نوع برخورد كرده باشيم و كسي فكر نكند تفاوتي بين آنها قائل شده‌ايم. اما در روزهاي اخير چون به پايان شهريور ماه نزديك شده ‌بوديم، مسوول اداري بدون توجه به اين‌كه در چه ساعتي و چه روزي مي‌خواهد اعلام كند، در نامه‌اي خطاب به همكاران روابط عمومي ذكر كرد كه براي تسويه‌حساب اقدام كنند.   وي به توضيحاتش اضافه كرد: اين اقدام واكنش‌هايي را در پي داشت كه پس از مراجعه‌ ما به بخش اداري آنها گفتند وضعيت اين‌گونه است، در حالي كه بايد به مدير روابط عمومي اطلاع مي‌دادند كه من اين موضوع را اعلام كنم. اما به هر ترتيب بخش اداري پذيرفت كه اشتباه كرده، ولي از سوي ديگر كاري هم نمي‌شد انجام داد. به هرحال تغييراتي در حال وقوع است و در ميان مجموعه ما شايد به تعداد انگشتان دست آن هم به دليل تغيير ساختار است كه افراد ادامه همكاري نخواهند داشت. درستكار تصريح كرد: به هرحال توقع از اتاق بالا رفته و كاركنان با تحصيلات بالاتر را مي‌طلبد تا با شتاب بيشتر و انعطاف‌پذيري بالاتري كار كنند. البته در اين ميان بحث‌هاي شخصي مانند اطمينان به يكديگر و امنيت هم هست. مدير كل روابط عمومي اتاق ايران ادامه داد: مدير اختيار دارد كه همكار خود را انتخاب كند. مگر اين‌گونه نيست؟ اين از اولين اختيارات مدير يك مجموعه است كه زير مجموعه‌اش را خودش انتخاب كند، البته با مراعات اصول آن. مسائل داخلي هر سازماني به اندازه خودش بايد مهم باشد و آن قدر بزرگ نيست كه وقت خبرنگاري اشغال شود. براي اين موضوع بخش‌هايي مشخص است حذف و اضافه شوند و تغيير ساختاري رخ دهد. به گفته او، اين موضوع حتي در بخش‌ها و معاونت‌هاي ديگر اتاق شروع شده كه البته هنوز اقدامات عملي در آن بخش‌ها شروع نشده است. وي خاطرنشان كرد: رفتن اين كاركنان اتاق بازرگاني به منزله‌ ضعف در كاركرد آن‌ها نيست، بلكه به معناي آن است كه ديگر به اين كاركرد اتاق نيازي نيست. تعداد اين افراد، كمتر از انگشتان دست است كه با در نظر گرفتن ملاحظات انساني با آن‌ها تسويه‌حساب مي‌شود. بازمهندسي ساختار پرسنلي اتاق همچنين اتاق بازرگاني ايران در بيانيه‌اي در اين مورد توضيحاتي داده و به بازمهندسي ساختار اداري و پرسنلي اين نهاد اشاره كرده است. در اين بيانيه ذكر شده است: از اواخر دور ششم هيات نمايندگان اتاق ايران، نقش اين نهاد به عنوان مشاور قوا و براساس تکاليف و وظايف قانوني خود، جان بيشتر و جديت بارزتري يافت. با آغاز دوره هفتم و ديدارهاي اختصاصي هيات رييسه‌هاي اتاق‌هاي ايران و تهران، با روساي قوا و نيز مقام معظم رهبري، براساس تصريحات هريک از ايشان، تکاليف و تعهداتي براي اين نهاد، ايجاد شد که مستلزم شتاب بيشتر، کيفيت بالاتر بدنه اجرايي و دانايي و توانايي بيش از پيش اين مجموعه کهن اقتصاد مردمي ايران است. پس از انتخابات خرداد و آغاز دوره هفتم، اتاق ايران، در مواضع مختلف، صريحا موضوع بازمهندسي ساختار اداري و پرسنلي اتاق را مطرح و در جلسات محدودتر با مديران، در سطوح مختلف اتاق، به ايشان تکليف شد تا اين موضوع را پيگيري و براي اقدام، دست به کار شوند.در اين ميان اداره کل روابط عمومي و انتشارات اتاق ايران، نمودار ساختار جديد خود، مبني استقلال انتشارات و توسعه آن در حد مرکز نشر و امور فرهنگي، به عنوان نهاد مستقل تحت نظارت اتاق ايران و چند تغيير ديگر را به مديريت عالي اجرايي اتاق ارائه كرد. روشن است که لازمه اجراي چنين ساختاري، جابه جايي، حذف و يا افزايش نيروي انساني موجود که عمدتا بر اساس نيازها و کارکردهاي چند دهه پيش اتاق ايران انتخاب، استخدام و جاگذاري شده‌اند، است. در ادامه اين بيانيه آمده است: کارکنان روابط عمومي اتاق ايران، عمدتا با تغييرات جزيي در شرح وظايف خود، حضور خود را ادامه خواهند داد. گروهي به مجموعه نوپاي مرکز نشر و امور فرهنگي منتقل شده‌اند و تعداد انگشت‌شماري براساس عرف جاري اداري، پس از پايان قراداد همکاري خود، خاتمه حضور خواهند داد. به يقين در اين مسير، به موارد انساني، اداري و حقوقي، عنايت حداکثري ممکن براي تامين رضايت نسبي همکاران شده و خواهد شد. از عموم رسانه ها و مخاطبان هوشمند آن‌ها، انتظار مي‌رود تا با درک اهميت و ميزان ارزش هر موضوع، در سطح درون سازماني يا ملي، توجه و اعتناي خود را مديريت كرده و به منافع عمومي جامعه و عزت ملي ايران عزيز و نيز مسئوليت اجتماعي و حرفه‌اي خود که سرمايه‌اي بي‌بديل است، توجه کافي كنند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید