دستور رئیس جمهور برای ممنوعیت ساخت و ساز در بوستان مادر | اتاق خبر
کد خبر: 79505
تاریخ انتشار: 31 شهریور 1393 - 15:27
   
رئیس جمهور در پاسخ به نامه وزیر راه و شهرسازی در مورد گزارش ساخت‌وساز غیر مجاز در بوستان ‌مادر دستور داد تا وزير كشور، سازمان محيط زيست و شوراي شهر تهران تمامی اقدامات لازم را انجام دهند تا حقوق مردم تضییع نشود و از ساخت وساز غیرمجاز در این عرصه جلوگیری به عمل آید.
خبرگزاری مهر-عباس آخوندي رئيس شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور در پي اجرا نشدن مصوبه تيرماه اين نهاد كه «دستور توقف ساخت‌وساز در بوستان‌مادر» را به شهرداري تهران تكليف كرده بود، به تازگی در نامه‌اي به رئيس‌جمهور گزارش مبسوطي از وضعيت اين پروژه به عنوان نماد تغييركاربري و صدور مجوزهاي مغاير با ضوابط طرح جامع تهران، ارائه كرد. بنابر این گزارش حسن روحاني در پاسخ به نامه وزیر راه و شهرسازی، با پي‌نوشت در ذيل اين نامه دستور داد: «وزير محترم كشور، سازمان محيط زيست و شوراي شهر تهران تمامی اقدامات لازم را انجام دهند تا حقوق مردم تضییع نشود و از ساخت وساز غیرمجاز در این عرصه جلوگیری به عمل آید.» براین اساس، معاون وزير راه و شهرسازي اعلام كرد: شوراي عالي شهرسازي و معماري دستور مشخص براي توقف همه فعاليتهاي ساختماني در فضاي سبز پارك نور (مادر) را صادر كرده است و اصرار بر ادامه فعاليت را از مصاديق تخلف و مستلزم پيگيري حقوقي از جانب دبيرخانه شورايعالي است. پيروز حناچي در نامه اي خطاب به معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران در بازگشت به نامه شماره 492978/80 مورخ 11 مرداد 93 در خصوص توجيه لغو تثبيت كاربري فضاي سبز پارك نور (مادر) اظهار داشت: هرگونه تغيير در كاربري هاي تثبيت شده خدماتي طرح جامع شهرتهران از جمله زمين مذكور مستلزم انجام بررسي هاي لازم و تاييد در شورايعالي شهرسازي و معماري است و تصميم آن شهرداري محترم و حتي تاييد آن در كميسيون ماده 5 (در صورت وجود) براي لغو تثبيت كاربري مذكور و ساير موارد مشابه داراي كفايت نبوده و شورايعالي شهرسازي و معماري نيز در همين رابطه دستور مشخص براي توقف كليه فعاليت هاي ساختماني در زمين مذكور را صادر کرده و اصرار بر ادامه فعاليت را از مصاديق تخلف و مستلزم پي گيري حقوقي از جانب دبيرخانه شورايعالي دانسته است. در ادامه اين نامه ضمن تاكيد مجدد بر ضرورت تامين نظر مصوبه مورخ 23 تیر 93 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و در اجراي ماده 7 قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران آمده است: مقتضي است هرچه سريعتر نسبت به صدور دستور توقف هرگونه عمليات ساختماني اعم از تجهيز كارگاه، گودبرداري و ساير فعاليت هاي اجرايي اقدام كرده و نتيجه را به همراه ساير مستندات قانوني مربوط به ساخت و ساز در اين مكان (همانگونه كه در نامه شماره 300/12012 مورخ 12 خرداد 93 اشاره شده است) براي بررسي‌هاي لازم و اخذ نظر شورايعالي شهرسازي و معماري به اين دبيرخانه ارائه كنند. براساس این گزارش، شورايعالي شهرسازي و معماري در جلسه 23 تیر 93 مصوب كرد: همه فعاليت هاي ساختماني در محل مورد بحث مي بايست بلافاصله پس از اعلام مصوبات پيشين شورا تعطيل و گزارش رسمي مبني بر تعطيلي كار از جانب شهرداري تهران به دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ارسال مي شد كه تاكنون صورت نگرفته است و مسئوليت عواقب آن بر عهده شهرداري است. همچنين در اين جلسه مصوب شد: شورايعالي شهرسازي و معماري دوباره بر تثبيت كاربري بوستان مادر در منطقه 5 شهرداري تهران (پروژه نور) به كاربري فضاي سبز تأكيد کرده و مسئول هر گونه تخلف از ضوابط مذكور، همچنان شهرداري تهران خواهد بود. اعضاي شورايعالي شهرسازي و معماري در مصوبه خود تاكيد كردند: موضوع تخلف شهرداري از اجراي مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري مبني بر توقف فعاليت ساختماني در صورت اصرار بر تخلف، جهت پيگيري حقوقي از طريق دبيرخانه شورايعالي به مراجع نظارتي ارجاع شود. ذكر اين نكته ضروري است كه نظربه طرح تغيير كاربري بوستان مادر در منطقه 5 شهرداري تهران (پروژه نور)به كاربري خدماتي و مسكوني(تغيير پهنه G در خيابان آيت اله كاشاني جنب ساختمان شهرداري منطقه 5، به پهنه M وR) بدون طي اقدامات قانوني و پيرو جلسات مورخ 5 و 19 خرداد 93 شورايعالي شهرسازي و معماري و اعلام مصوبه مبني بر توقف پروژه ساخت و ساز و پس از بازديد نمايندگان شورا و ارائه گزارش مبني بر ادامه فعاليت ساختماني در حجم وسيع، اين موضوع مجدداً در دستور كار شورايعالي شهرسازي و معماري مورخ 23 تیر 93 قرار گرفت.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید