لازمه دستيابي به اهداف و برنامه ها جذب نيروي با کيفيت است | اتاق خبر
کد خبر: 98097
تاریخ انتشار: 8 فروردین 1394 - 13:52
اتاق نیوز- رييس پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به اهداف سال جديد گفت: لازمه دستيابي به اهداف و برنامه هاي سال جديد جذب نيروي با کيفيت است....

اتاق نیوز- رييس پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به اهداف سال جديد گفت: لازمه دستيابي به اهداف و برنامه هاي سال جديد جذب نيروي با کيفيت است.

خوانساري رييس پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به نقش پژوهشگاه به عنوان مشاور مادر وزارت ارتباطات، گفت: بر اساس نيازهاي حاکميتي، جامعه و نيز نيازهاي مجموعه وزارت ارتباطات، در حوزه پژوهش هاي کاربردي و آينده پژوهي فعاليتها را دنبال کنيم خواهيم کرد.

وي افزود: بناي مرکز بر اين است در پروژه هاي خرد وارد نشود نشده و فعاليت هاي خود را به طرح هاي کلان بلند مدت محدود کرده کند تا فعاليتها هدفدار و با تمرکز برخروجي مورد نياز کشور و بومي سازي فناوريهاي مطلوب در حوزه ICT باشد.

رييس پژوهشگاه ICT با تاکيد بر استفاده حداکثري از توان تمام مراکز پژوهشي، دانشگاه ها، متخصصين، و شرکت هاي دانش بنيان در اجراي پروژه ها گفت: بر اين اساس پروژه هايي دنبال مي شود که عمدتا با مشارکت دانشگاه ها و بخش خصوصي شروع شده و هدف گذاري در حوزه زيرساختهاي کشور بوده است.

وي مشاوره توسعه زيرساخت هاي شبکه اي شبکه ملي اطلاعات را از مهمترين پروژه هاي مرکز بعنوان مشاور شرکت زيرساخت دانست و گفت: در دو پروژه کلان توسعه شبکه انتقال و توسعه شبکهIP و MPLS نقش کليدي داشته ايم و علاوه بر اين توسعه شبکه آتي سوييچهاي شبکه زيرساخت هم نيز با مشاوره مرکر پژوهشگاه به پايان رسانده اي مدر مراحل نهايي خود به سر مي برد.

دکتر خوانساري, گفت: به عنوان مشاور سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز مطالعه امکان سنجي ورود اپراتور چهارم را بررسي و در نتيجه در سال 94 ورود اپراتورهاي مجازي را خواهيم داشت.

وي ادامه داد: همچنين اپراتور ماهواره اي و بحث قانونگذاري تجهيزات ماهواره اي، طرح جامع سازمان تنظيم مقررات از ديگر پروژه هاست که بخش عمده آن در سال 93 انجام و در حال نهايي شدن است. بررسي تنظيم مقررات OTTو CDN هم پيشرفت خوبي داشته و انشاالله در سال 94 تکميل خواهد شد.

دکتر خوانساري ديگر قرارداد با سازمان تنظيم مقررات را تدوين سند راهبردي و طرح جامع پايلوت خدمات USO برشمرد و افزود: مرکز به عنوان مشاور تدوين سند راهبردي و طرح جامع پايلوت خدمات USO ، تدوين و اجراي سه پايلوت در سال 93 را شروع کرده است که و در 94 تکميل مي شود و بر مبناي آن خدمت رساني هر چه بيشتر به روستاها و نقاط محروم در حوزه فاوا، به شکل دقيق تري صورت خواهد گرفت.

رييس پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنين از شناسايي و تدوين 27 استاندارد پستي که به تصويب سازمان استاندارد رسيده خبر داد و گفت: گروه پست در قالب پژوهشکده جديد سياستگذاري و مديريت راهبردي فاوا فعال شده و در سال گذشته مورد تاييد هيات امنا قرار گرفت و در اين راستا ، قراردادهايي هم با شرکت پست براي انجام پژوهشهاي کاربردي و بهبود فضاي کسب و کار منعقد شده استبسته ايم.

وي با اشاره به اين که, بررسي تجهيزات وارداتي و خدمات تاييد نمونه و تخصصي نسبت به دو سال قبل حداقل 30 درصد رشد را نشان مي دهد، بر نياز پژوهشگاه به آزمايشگاه هاي تخصصي به عنوان نهاد حاکميتي تاکيد کرده و گفت: با تامين منابع,، ارتقاي تجهيزات تعدادي از برخي آزمايشگاه هاي مرکز و دانشگاه هاي طرف قرارداد که عمدتا در حوزه تخصصي فناوري ارتباطات و تاييد نمونه هستند را در دستور کار دادريم و تا سال 94 تکميل مي شود.

دکتر خوانساري لازمه دستيابي به اهداف و برنامه ها را جذب نيروي با کيفيت برشمرد و خاطر نشان کرد: براي تقويت بدنه پژوهشي, ، از توان پژوهشي دانشگاه ها، متخصصين و دانشجويان تحصيلات تکميلي بهره برده و در عرض طول يک سال گذشته بطور متوسط به 2 برابر ظرفيت پژوهشي از نظر منابع انساني رسيديم.

وي با اشاره به تلاش در جهت ارتقاي توان پژوهشي کشور اظهار داشت: از سوي ديگر با تاکيد هيات امناي مرکز مبني بر تقويت بدنه پژوهشي، نسبت به سال گذشته قبل در زمينه تعداد اعضاي هيات علمي، 25 درصد رشد را شاهديم.

دکتر خوانساري با تاکيد بر اين که در پروژه هاي پژوهشي نبايد انتظار داشت در کوتاه مدت به نتيجه رسيد، گفت: تعداد پروژه هايي که در سال 93 شروع شده، نسبت به سال قبل 4 برابر رشد داشته و در حال حاضر، تعداد پروژه هاي جاري پژوهشگاه 34 پروژه کلان است که در قالب 6 طرح بلندمدت 3 تا 5 ساله در حال انجام است.

رييس پژوهشگاه به راه اندازي پروژه پايلوت رايانش ابري در مرکز اشاره کرد و گفت: با بومي سازي فناوري در رايانش ابري، پايلوت آن در مرکز در حال بهره برداري است و در سال 94 آمادگي انتقال دانش فني به شرکتهاي علاقه مند جهت بهره برداري و تجاري سازي به شکل گسترده از طريق بخش خصوصي را داريم.

وي در مورد پروژه جويشگر بومي (موتور جست و جو) نيز گفت: اين طرح کلان در وزارت ارتباطات با همکاري سازمان فناوري اطلاعات مورد تصويب قرار گرفت و در سال 93 کليد خورد و تکميل آن در سال 94 بهبودهدف آن افزايش تعداد سرويسخدمات و افزايش تعداد کاربران از طريق ارايه سرويس هايخدمات متنوع و با کيفيت را به همراه خواهد داشتخواهد بود.

وي در بخش آينده پژوهي و آشنايي با فناوريهاي نوين حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات، گفت: مطالعات ابتدايي بحث 5G را انجام و نقشه راه اوليه تهيه شده است. و اميدواريم در همايش خردادماه سال 94 بعد بتوانيم گام ها و برنامه هاي پژوهشي عملياتي کشور را در اين حوزه تدوين و در اختيار علاقه مندان و مسئولان قرار دهيم.

دکتر خوانساري با اشاره به ورود مرکز در حوزه اينترنت اشيا گفت: پروژه پژوهشي کاربردي در حوزه اينترنت اشيا را در سال 93 شروع و اين تکنولوژي از زواياي مختلف مورد بررسي قرار گرفته داده و الزامات و نقشه مسير بومي سازي آن را در سال 94 استخراج خواهيم کردد شد.

وي افزود: در حوزه ارتباطات ماهواره اي پروژه هاي خوبي براي بومي سازي شروع کرديم. پروژه آنتن ماهواره به پايان رسيده و پروژه بومي سازي حوزه ارتباطات ماهواره اي SSPA در پژوهشگاه در جريان است.

دکتر خوانساري در ادامه در مورد حوزه صيانت فرهنگي-اجتماعي گفت: در چند ماه اخير ارزيابي محصولات شرکت هاي توانمند انجام و طبقه بندي شرکت ها حداکثر تا 6 ماه نخست سال 94 انجام مي شود.

وي در خصوص مرکز عمليات امنيت نيز به تجاري سازي فعاليت هاي قبل با کمک بخش خصوصي اشاره کرد و افزود: عمليات تجاري سازي اين دستاورد پژوهشي انجام و در سال 94 جامعه از طريق شرکت هاي دانش بنيان از دستاودرهاي آن بهره مند خواهد شد.

وي در ادامه برنامه راهبرد سال 94 را ارتباط نزديک با مراکز پژوهشي و دانشگاه ها به وجهت تجاري سازي فعاليت هاي قبلي پژوهشگاه با کمک بخش خصوصي عنوان کرد و گفت: استفاده از دانش فني ايرانيان خارج کشور جهت تسريع در رسيدن به اهداف بومي سازي تکنولوژيپروژه ها و دنبال کردن سياست اقتصاد مقاومتي و سياستهاي علمي- فناوري ابلاغي مقام معظم رهبري از راهبردهاي کلاني است که به شکل مشخص در قالب برنامه هاي سال 94 ديده شده است .

رييس پژوهشگاه ICTآينده پژوهي فناوريهاي نوظهور در قالب اجراي 6 طرح موتور جست و جوي بومي، صيانت فرهنگي اجتماعي با بهره گيري از سامانه هاي هوشمند, توسعه آزمايشگاه هاي حوزه فاوا و بومي سازي فناوريهاي مرتبط با شبکه پهن باند، توسعه و بکارگيري نرم افزارهاي زيرساخت بومي و طرح مرکز عمليات امنيت بومي را جهارجوب اصلي برنامه مرکز در سال بعد برشمرد.

دکتر خوانساري به عنوان بخشي از فعاليتهاي جنبي اين پژوهشگاه از برنامه هاي ترويجي حوزه ICT در قالب برگزاري سخنراني، همايش و کارگاه هاي تخصصي ياد کرد و گفت: برگزاري نشست هاي تخصصي و ميزباني انجمن هاي علمي مرتبط در حوزه فاوا با هدف گفتمان سازي حوزه هاي نوظهور فناوري و تبادل دانش و اطلاعات بين متخصصين و دانشگاهيان و شرکت هاي دانش بينان از فعاليتهاي سال 93 مي باشد که در سال 94 نيز برنامه هايي است که دنبال مي شود.

وي ابراز اميدواري کرد در سال 94 با آزاد سازي دسترسي به دستاوردهاي پژوهشي IT به ويژه بومي سازي، تمام دستاوردهاي مرکز در اختيار متخصصين و شرکت ها دانش بنيان قرار داده شود.

منبع: موج

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید