اتحادیه واردکنندگان دارو | اتاق خبر
ADS
پربازدید

اتحادیه واردکنندگان دارو

RSS
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اعلام کرد:
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: دولت برای حمایت از صنایع مختلف و تولید رقابتی باید مشوق های مختلفی به تولیدکنندگان بدهد و در اقدامی مهم باید قیمت ارز را واقعی کند.
عضو اتحادیه واردکنندگان دارو:
عضو اتحادیه واردکنندگان دارو درباره دستورالعمل جدید ارزی برای واردکنندگان به منظور گشایش ال سی با دلار ۳۶۰۰ تومانی اظهار کرد: اگر امکان گشایش ال سی با پرداخت دراز مدت فراهم شود، اقدام بسیار مثبتی صورت گرفته است.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر