صنف نانوایان کشور | اتاق خبر
ADS
پربازدید

صنف نانوایان کشور

RSS
رئیس صنف نانوایان کشور:
رئیس صنف نانوایان کشور ضمن انتقاد از کیفیت آرد، اظهار کرد: هر وقت نزدیک به انتخابات می شوند، برخی از رانت آرد و گندم برای انتخابات استفاده می کنند، حرف ما این است که نان را سیاسی نکنید و از رانت نان استفاده نکنید.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر