طرح توسعه بندر چابهار | اتاق خبر
ADS
پربازدید

طرح توسعه بندر چابهار

RSS
شماری از مقامات هندی و ژاپنی از علاقه مندی توکیو برای مشارکت در سرمایه گذاری طرح توسعه بندر راهبردی و مهم چابهار با هندی ها در جنوب ایران خبر دادند.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر