نرخ ارز واقعی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

نرخ ارز واقعی

RSS
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در مورد تغییرات نرخ ارز گفت: بخش خصوصی خواستار کشف و تعیین واقعی نرخ ارز و حفظ آن براساس نرخ تورم است.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر