Performancing Metrics

قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها | اتاق خبر
ADS
پربازدید

قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها

RSS
۹ ماه از پایان مهلت برای خروج بازنشسته‌های فعال در دستگاه‌ها و سازمان‌ها گذشت، اما هیچ گزارش شفافی از سوی دستگاه‌های مربوطه در مورد اجرای قانون اعلام نشد.
با وجود اعلام مسئولان سازمان اداری و استخدامی مبنی بر این‌که "مورد خاصی در رابطه با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان وجود ندارد و این قانون در حال اجراست"، برخی‌ آمار نشان از وجود ده‌ها بازنشسته در برخی سازمان‌ها و نهادها دارد.
بعد ازاما و اگرهای بسیار در رابطه با اجرای اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که منجربه خروج تعداد زیادی از بازنشسته‌های به‌کارگرفته‌شده درسازمان‌ها می‌شد، باردیگر طرحی ازسوی نمایندگان مجلس مطرح شده که ظاهراً به حفظ بازنشسته‌ها درسازمان‌ها کمک می کند
سازمان اداری و استخدامی آب پاکی را ریخت
در حالی رایزنی‌ها برای ماندن "مهدی تاج" در ریاست فدراسیون فوتبال با وجود مشمولیت وی در قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها ادامه دارد که سازمان اموراداری واستخدامی تاکید کرده هیچ شکی دررفتن وخروج تاج از فدراسیون فوتبال به عنوان یک بازنشسته غیرمشمول وجود ندارد.