Performancing Metrics

افزایش درآمدهای مالیاتی بودجه | اتاق خبر
ADS
پربازدید

افزایش درآمدهای مالیاتی بودجه

RSS
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه به عنوان وزیر اقتصاد مخالف برخی نظرات اعلام شده در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ است، گفت: در شرایط عدم تعریف پایه‌های جدید و یا کاهش معافیت مالیاتی، چنین افزایشی، به معنای افزایش فشار به بخش خصوصی آن