Performancing Metrics

مشکلات اقتصاد | اتاق خبر
ADS
پربازدید

مشکلات اقتصاد

RSS
پس از محمد طبیبیان که راه حل مشکلات اقتصاد را سیاست دانست
پس از ناامید شدن محمد طبیبیان اقتصاددان ایرانی از اینکه بتوان مسایل اقتصاد ایران را از مسیر سیاستهای اقتصادی در وضعیت سیاسی امروز حل کرد حالا مسعود نیلی اقتصاددان مشهور دیگر ایران و مشاور ارشد اقتصادی روحانی رییس جمهور ایران نیز به همین نتیجه رسیده است و
یک تحلیلگر اقتصادی؛ مشکل عمده اقتصاد ایران را انزوای دیپلماتیک دانست و گفت: اگر می توانستیم وارد اتحادیه های بین المللی و تعرفه های گمرکی شویم، درهای اقتصاد به روی ب...
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر