Performancing Metrics

رسوایی ماالی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

رسوایی ماالی

RSS
کمیته اخلاق فدراسیون جهانی فوتبال در ادامه رسوایی‌های رئیس این نهاد وی را به مدت سه ماه از انجام فعالیت تعلیق کرد. سپ بلاتر پیش از این نیز با اتهامات و رسوایی مالی مت
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر