Performancing Metrics

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران | اتاق خبر
ADS
پربازدید

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران

RSS
فریال مستوفی توضیح می دهد:
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران از علاقه شرکت های انگلیسی برای حضور در ایران می گوید
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران در گفت و گو با اتاق خبر
فریال مستوفی در رابطه با رشد 8 درصدی برای اقتصاد کشور گفت: این رقم برای اقتصاد کشور توهم است. عددی بسیار بزرگ است و تنها نوشتن آن بر روی کاغذ سهل و ساده است.
گفتگو
محمود سریع‌القلم در یادداشتی مطرح کرد
هشدارهای فرشاد مومنی درباره سیاست‌های تورم‌زای ایران:
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر