اقدامات و برنامه های دولت در بخش های جاده ای و ریلی در 2سال سخت مالی و تحریم 93 و 94 | اتاق خبر
کد خبر: 320445
تاریخ انتشار: 5 اسفند 1394 - 01:43
دفتر نظارت و ارزیابی نظام های حمل ونقل و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی در گزارشی، اقدامات انجام شده در بخش زیرساخت های جاده ای و ریلی در سال های سخت مالی و تحریم 93 و 94 را اعلام کرد.

دفتر نظارت و ارزیابی نظام های حمل ونقل و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی در گزارشی، اقدامات انجام شده در بخش زیرساخت های جاده ای و ریلی در سال های سخت مالی و تحریم 93 و 94 را اعلام کرد.

به گزارش اتاق خبر به نقل از ایرنا؛ مجموع طرح های ملی عمرانی در دست اجرای وزارت راه و شهرسازی در بخش زیرساخت حمل و نقل (راه و راه آهن) از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، 278 طرح به طول بیش از 49 هزار کیلومتر است. طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شامل ساخت آزادراه، احداث باند دوم و چهارخطه کردن، احداث و بهسازی راه اصلی و احداث خطوط ریلی است.
وی افزود: منابع مالی مورد نیاز برای اتمام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای فوق، یک تریلیون و 200 هزار میلیارد ریال (120 هزار میلیارد تومان) پیش بینی می شود.
مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی نظام های حمل و نقل و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی یادآورشد: در بخش احداث آزادراه 22 طرح به طول کلی 3526 کیلومتر و با میانگین پیشرفت فیزیکی 36 درصد در دست اجراست که برای اتمام این طرح ها معادل 230 هزار میلیارد ریال پیش بینی می شود.
در پروژه های آزادراهی کل سهم هر دو طرف مشارکت محاسبه و همچنین آزادراه تهران-شمال نیز در این محاسبه لحاظ شده است. در حوزه احداث باند دوم و چهارخطه کردن 77 طرح به طول کلی 12 هزار و 841 کیلومتر و با میانگین پیشرفت فیزیکی 35 درصد در دست اجراست که برای اتمام این طرح ها 175 هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.
همچنین در حوزه احداث و بهسازی راه اصلی 144 طرح به طول 22 هزار و 569 کیلومتر و با میانگین پیشرفت فیزیکی 37 درصد در دست اجراست که برای اتمام این طرح ها 220 هزار میلیارد ریال پیش بینی می شود.
وی افزود: در حوزه احداث خطوط ریلی نیز 35 طرح به طول کل 10 هزار و 193 کیلومتر با میانگین پیشرفت فیزیکی 30 درصد در دست اجراست که برای اتمام این طرح ها 540 هزار میلیارد ریال مورد نیاز است. در این برآورد پروژه های قطارهای پرسرعت HSR که هزینه بسیار بالایی را دارند نیز لحاظ شده است.
سلطانی اظهار کرد: اهم اقدامات در حوزه زیرساخت جاده ای برای سال 93 شامل احداث، توسعه و بهسازی بیش از دو هزار کیلومتر انواع راه های (اصلی) شامل آزادراه، بزرگراه و ... و احداث و توسعه بهسازی و آسفالت راه فرعی و روستایی به میزان 9 هزار و500 کیلومتر بود و برای امسال نیز شامل برنامه ریزی برای احداث 2 هزار و 318 کیلومتر زیرساخت جاده و راه اصلی واحداث و بهسازی و آسفالت بیش 10 هزار کیلومتر راه روستایی است.
مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی نظام های حمل ونقل و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی گفت: اهم اقدامات در حوزه زیرساخت ریلی (راه آهن) در سال گذشته شامل احداث 138 کیلومتر خطوط ریلی و عملیات اجرایی برای گشایش و توسعه هفت ایستگاه ریلی بود و برای امسال شامل برنامه ریزی برای احداث 268 کیلومتر خطوط اصلی و تراک بندی بیش از 488 کیلومتر، برقی کردن 142 کیلومتر، دوخطه کردن 438 کیلومتر خطوط و همچنین اجرای قطار حومه ای درمجموع به طول 174 کیلومتر است که گزارش نهایی آن در پایان سال مالی ارائه خواهد شد.

94111

نظرات
ADS
ADS
پربازدید