شرکت های خارجی خواستار سرمایه گذاری در ساخت نیروگاههای برق‌آبی ایران | اتاق خبر
کد خبر: 322506
تاریخ انتشار: 11 اسفند 1394 - 15:37
مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: تاکنون شرکت های خارجی متعددی از کشورهای مختلف برای سرمایه گذاری در زمینه احداث نیروگاههای برق‌آبی در ایران ابراز تمایل کرده اند که مذاکرات در این خصوص در حال انجام است.

اتاق خبر: سید محمدرضا رضازاده اظهار داشت:‌ شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران کارفرمای پروژه های برق‌آبی کشور است و در صورتی که در مذاکرات خارجی وزارت نیرو، در خصوص سرمایه گذاری شرکت های خارجی در احداث نیروگاههای برق‌آبی ایران توافقی حاصل شود، این شرکت ها با کارفرمایی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به نمایندگی از دولت، فعالیت خواهند کرد.

بنا بر این گزارش به نقل از تسنیم؛ وی افزود: تاکنون شرکت های خارجی متعددی از کشورهای مختلف برای سرمایه گذاری در زمینه احداث نیروگاههای برق‌آبی در ایران ابراز تمایل کرده اند که مذاکرات در این خصوص در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران تصریح کرد: در صورتی که سرمایه گذاری یک شرکت خارجی در پروژه های برق‌آبی ایران نهایی شود، پروژه مورد سرمایه گذاری از بین طرح هایی که در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران مطالعاتش به انجام رسیده و آماده سرمایه گذاری است، انتخاب خواهد شد.

94109

نظرات
ADS
ADS
پربازدید