یافتن شغل علت ۲۰ درصد مهاجرت‌ها | اتاق خبر
کد خبر: 327288
تاریخ انتشار: 2 فروردین 1395 - 14:57
جستجو برای کار و یافتن کار بهتر، انتقال شغلی و مسائل وابسته به بازار کار، دلیل انجام حدود ۲۰ درصد مهاجرت‌ها در کشور است.

به گزارش اتاق خبر به نقل از مهر، بررسی گزارش جدید وزارت کار از وضعیت مهاجرت‌های انجام شده در سطح کشور نشان می‌دهد که جابه‌جایی و مهاجرت به منظور جستجوی کار، یکی از عوامل اصلی تغییر مکان افراد در کشور است.

ویژگی‌های جمعیت مهاجر به تفکیک علت مهاجرت با تاکید بر مهاجرت نیروی کار سال ۱۳۹۳ حاکی از آن است که جمعیت مهاجر در این سال، ۵۶۷۹۶۳ نفر است. بیشترین دلیل مهاجرت به ترتیب مربوط به پیروی از خانوار، جستجوی کار و جستجوی کار بهتر بوده است؛ که این موارد در نقاط شهری نیز برقرار است. در نقاط روستایی نیز بیشترین دلیل مهاجرت به ترتیب مربوط به پیروی از خانوار، پایان خدمت وظیفه و جستجوی کار است.

از بین جمعیت مهاجر سال ۱۳۹۳، تعداد ۲۳۳۴۰۱ نفر (۴۱ درصد) از نظر اقتصادی فعال هستند که از این تعداد ۱۷۹۶۶۷ نفر شاغل (۷۷ درصد) و ۵۳۷۳۳ نفر بیکار (۲۳ درصد) هستند. در این سال بیشترین علت مهاجرت جمعیت شاغل به ترتیب مربوط به جستجوی کار، جستجوی کار بهتر و پیروی از خانوار بوده است. کمترین علت مهاجرت این قشر نیز مربوط به انجام خدمت وظیفه و پایان تحصیل بوده است.

بیشترین علت مهاجرت جمعیت بیکار در سال ۱۳۹۳ به ترتیب مربوط به پایان خدمت وظیفه، پیروی از خانوار، جستجوی کار و جستجوی کار بهتر است. کمترین علت مهاجرت این قشر نیز مربوط به انتقال شغلی و تحصیلی بوده است.

94105

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید