زمین مامن یك تریلیون گونه گیاهی و جانوری | اتاق خبر
کد خبر: 339245
تاریخ انتشار: 14 اردیبهشت 1395 - 19:50
بر اساس مطالعات محققان دانشگاه ایندیانای آمریكا، سیاره زمین زیستگاه یك تریلیون گونه گیاهی و جانوری است كه كه فقط یك هزارم درصد از آن ها تا كنون شناخته شده اند.

اتاق خبر - از ساینس، محققان در جریان تحقیقات خود تمام اطلاعات موجود در رابطه با گونه های میكروبی، گیاهی و جانوری را از مراكز دولتی، دانشگاهی و خصوصی گردآوری كردند و بدین ترتیب توانستند بزرگترین بانك اطلاعاتی گونه های موجودات زنده را تهیه كنند.

این بانك اطلاعاتی، مجموعا در برگیرنده 5.6 میلیون گونه میكروسكوپی و غیرمیكروسكوپی از جانوران است كه در 35 هزار نقطه مختلف كره زمین شناسایی شده اند.
تخمین تعداد گونه های موجود در زمین همواره یكی از بزرگترین چالش های علم زیست شناسی بوده است. اما در این تحقیقات بزرگترین مجموعه داده های مرتبط با مدل های زیست محیطی به همراه قوانین جدید مربوط به تعیین چگونگی ایجاد فراوانی زیستی مورد استفاده قرار گرفته اند. محققان با استفاده از این رویكرد توانستند تخمین نسبتا دقیقی از تعداد گونه های میكروبی موجود در زمین به دست آورند.
تا چندی قبل محققان ابزارهای لازم برای تخمین صحیح گونه های میكروبی موجود در محیط را در اختیار نداشتند. اما ظهور فناوری های جدید كار با توالی ژنتیكی، مجموعه عظیمی از اطلاعات جدید را در اختیار محققان قرار داد.
گونه های میكروبی شامل تمام گونه های موجودات زنده هستند كه امكان مشاهده آن ها با چشم غیرمسلح وجود ندارد. ارگانیسم های تك سلولی مانند باكتری ها و انواعی از قارچ ها در این گروه قرار می گیرند. بسیاری از تحقیقاتی كه پیش از این در رابطه با تعداد گونه های موجودات انجام گرفته است، یا اساسا گونه های میكروبی را نادیده گرفته اند یا با استفاده از بانك های اطلاعاتی و تكنیك های قدیمی، تعداد این گونه ها را به درستی تخمین نزده اند، بنابراین این مجموعه كاملترین تخمین از گونه های موجود روی زمین را در اختیار قرار می دهد.

ایرنا

94110

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید