رشد ۹۶ درصدی اشتغال در تعاون | اتاق خبر
کد خبر: 347017
تاریخ انتشار: 10 خرداد 1395 - 12:08
متوسط تعداد اعضا و فرصت‌های شغلی ایجاد شده در بخش تعاون کشور در اردیبهشت ماه سال جاری به ۲۸ نفر رسید.

اتاق خبر: براساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵، تعداد ۲۷۹ تعاونی و یک اتحادیه در کل کشور به ثبت رسیده است. تعداد کل اعضاء تعاونی ها ۷۸۱۴ نفر و تعداد فرصت شغلی ۷۸۴۶ نفر و سرمایه اولیه حدود ۶۱ میلیارد ریال است.

متوسط تعداد اعضا و فرصت شغلی مربوط به این تعاونی ها ۲۸ نفر است. بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده به استان های خراسان رضوی، تهران و فارس با تعداد ۳۷ و ۲۴ تعاونی تعلق دارد. همچنین بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده به ترتیب در فعالیت های کشاورزی و صنعت با ۸۵ و ۷۵ واحد است.

تعاونی های کشاورزی و ساختمان به ترتیب با ۱۶۲۰ و ۱۵۲۵ نفر دارای بیشترین اعضا هستند. همچنین بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونی های صنعت و کشاورزی با ۳۷۸۴ و ۱۳۱۸ نفر است. مقایسه عملکرد ماه اردیبهشت ۱۳۹۵ نسبت به فروردین ۱۳۹۵ نشان می دهد تعداد تعاونی های ثبت شده در اردیبهشت ماه سال جاری ( ۲۷۹ واحد) در مقایسه با ماه گذشته ( ۲۵۸ واحد)، افزایشی معادل ۸ درصد دارد.

تعداد اعضا و فرصت شغلی افزایشی معادل ۲۷ درصد و ۷۳ درصد را به همراه دارند. مقایسه عملکرد ماه اردیبهشت ۱۳۹۵ نسبت به ماه اردیبهشت ۱۳۹۴ نشان می دهد تعداد تعاونی های ثبت شده در اردیبهشت ماه سال جاری ( ۲۷۹ واحد) در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل ( ۲۹۷ واحد)، کاهشی معادل ۶ درصد دارد که این میزان برای تعداد اعضاء و فرصت شغلی به ترتیب افزایشی معادل ۵۶ درصد و ۹۶ درصد را به همراه دارد.

منبع:مهر

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید