پاتك رييس به هيات نمايندگان | اتاق خبر
کد خبر: 363361
تاریخ انتشار: 16 مرداد 1395 - 17:47
در حالي كه استراتژي نواب تهراني رييس اتاق ايران حفظ شرايط موجود و رياست بر اتاق ايران به نام جلال‌پور بدون حضور وي بود اما جلال‌پور از روشي كه هيچ كس انتظارش را نداشت، استعفاي خود را تكميل كرد تا ثابت كند با وجود كنار رفتن از كليه سمت‌هاي تشكلي هنوز قاعده

اتاق خبر: در حالي كه استراتژي نواب تهراني رييس اتاق ايران حفظ شرايط موجود و رياست بر اتاق ايران به نام جلال‌پور بدون حضور وي بود اما جلال‌پور از روشي كه هيچ كس انتظارش را نداشت، استعفاي خود را تكميل كرد تا ثابت كند با وجود كنار رفتن از كليه سمت‌هاي تشكلي هنوز قاعده بازي را بهتر از همه بلد است. با اتفاقات روز پنج‌شنبه عملا راي‌گيري جلسه بعدي هيات نمايندگان براي ادامه حضور جلال‌پور بي‌معني است و با راي هيات نمايندگان اتاق كرمان ديگر جلال‌پور حق حضور در جلسه بعدي هيات نمايندگان به صورت قانوني را ندارد. با اين شرايط عملا اتاق مجبور به برگزاري انتخابات است هرچند كه كانديداهاي مطرح تلاش دارند، انتخابات يك ماه به تعويق بيفتد. با اين شرايط در عمل 3 مدعي اصلي براي انتخابات وجود دارد. مدعي اول كانديداي شهرستان‌ها كه به نظر مي‌رسد، حضور حسين پيرموذن به خاطر فعال بودن در بخش خصوصي و سبقه توليدي وي قطعي است، مدعي دوم كانديداي تهران كه با وجود پينگ‌پنگ ميان پدرام سلطاني و خوانساري به نظر مي‌‌رسد، شانس خوانساري بيشتر باشد و در نهايت كانديداي سوم كه مجتبي خسروتاج يار قديمي نعمت‌زاده است كه امروز بدون هيچ سمت دولتي در هيات نمايندگان پارلمان بخش خصوصي به صندلي رياست مي‌‌نگرد. بازي اول: پدرام سلطاني

با كنار رفتن رييس در عمل همه‌چيز در اختيار نايب‌رييس اول قرار گرفت. هرچند «تعادل» در گزارشي علل غيرقانوني بودن اين شرايط را توضيح داد اما مساله اصلي اين است كه در عمل پدرام سلطاني به عنوان نايب‌رييس اول همه‌چيز را به دست گرفت. بازي وي در شرايط فعلي بسيار روشن بود، با توجه به اينكه شهرستان‌ها راي بيشتري نسبت به تهران دارند، سلطاني تصميم داشت زمان بيشتري بخرد تا با گذر زمان بتواند وزنه را به سمت خود تغيير دهد.  با همين استدلال وي بحث نگهداشتن جلال‌پور بر كرسي رياست را مطرح كرد. برنامه وي اين بود كه هياتي متشكل از چهره‌هاي مختلف هيات‌رييسه وظايف رييس را برعهده گيرد و خود به‌عنوان نايب‌رييس اين هيات را رياست كند. با اين روش عملا بدون راي‌گيري وي اختيار اتاق ايران را در دست مي‌گرفت و در عين حال اگر ضعفي وجود مي‌‌داشت به نام جلال‌پور نوشته مي‌شد. از طرف ديگر زمان كافي براي آماده شدن براي انتخابات به دست وي مي‌‌افتاد. اصولا اعلام بيانيه اتاق ايران به نام احترام به جلال‌پور و در عمل فضا‌سازي براي پدرام سلطاني بود.

 بازي دوم: محسن جلال‌پور

هرچند كه جلال‌پور ديگر جايي در هيات نمايندگان ندارد اما پاتك وي به بازي سلطاني به‌خوبي نشان داد هنوز هم قواعد بازي تشكلي را بلد است و هم شطرنج باز بسيار قهاري است. هيات نمايندگان اصرار زيادي داشت كه جلال‌پور بايد در روز هيات نمايندگان به اتاق بيايد و براي پذيرفتن استعفاي وي راي‌گيري شود.

با اين وجود جلال‌پور روش ديگري را در پيش گرفت. در حقيقت هيات رييسه با نگهداشتن استعفاي جلال‌پور تا آن جلسه مانع كنار رفتن جلال‌پور بر اساس خواسته خود مي‌شد. روز پنج‌شنبه جلسه هيات نمايندگان اتاق كرمان برگزار شد، اتاقي كه به دليل عضويت جلال‌پور در آن، وي جواز حضور در هيات نمايندگان اتاق ايران و رياست اين اتاق را پيدا كرده بود.

در اين جلسه پسر محسن جلال‌پور حضور پيدا كرد و سپس با تلفن همراه خود صداي جلال‌پور را در هيات نمايندگان كرمان پخش كرد. جلال‌پور از اعضاي اتاق كرمان خواست كه با استعفاي وي موافقت كنند. اين موضوع مورد موافقت كرماني‌ها واقع شد و جلال‌پور از رياست و عضويت هيات نمايندگان كرمان كنار رفت و همزمان يك نفر جايگزين وي در هيات نمايندگان شد.

اتاق كرمان نيز بيانيه زير را بر اين اساس منتشر كرد:

1- با عنايت به اصرار مكرر آقاي جلال‌پور مبني بر طرح و اعلام وصول استعفا در نخستين جلسه هيات نمايندگان اتاق كرمان و با توجه به ملاقات حضوري با ايشان در منزل و بررسي تمام جوانب مربوط به سلامتي نامبرده به عنوان اولويت اول هيات نمايندگان اتاق كرمان و همچنين برگزاري جلسه‌يي مستقل با اعضاي خانواده ايشان جهت بررسي آخرين شرايط درمان آقاي جلال‌پور، درخواست استعفاي وي رسما اعلام وصول و در جلسه مطرح شد.

2- هيات نمايندگان اتاق كرمان ضمن تشكر و قدرداني فراوان از زحمات بي‌بديل و ارزشمند آقاي جلال‌پور طي 14سال گذشته در اتاق كرمان، از حمايت‌هاي كليه مقامات كشوري و استان، فعالان و كارشناسان اقتصادي سراسر كشور كه در روزهاي اخير با ابراز محبت از طريق ارسال پيام، تماس تلفني يا به صورت حضوري جوياي سلامتي و روند درمان رييس اتاق كرمان و ايران بوده يا خواستار ادامه فعاليت ايشان بوده‌اند، كمال تشكر دارد. هيات نمايندگان اتاق كرمان صرفا با درنظر داشتن اولويت سلامتي ايشان، با وصول نامه موافقت كرد.

3- با توجه به استعفاي آقاي جلال‌پور از عضويت در هيات نمايندگان اتاق كرمان، عضو علي‌البدل بخش بازرگاني جايگزين ايشان شد و مقرر گرديد در جلسه آتي هيات نمايندگان نسبت به انتخاب رييس جديد اتاق كرمان و جايگزين آقاي جلال‌پور در هيات نمايندگان اتاق ايران تصميم‌گيري شود. بازي سوم: شهرستان‌ها

روز يك‌شنبه قرار است، جلسه شوراي روساي شهرستان‌ها در تهران با محوريت موضوع انتخابات برگزار شود. در اين جلسه همچنين برنامه‌ريزي براي جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران برگزار مي‌شود. با اين وجود يك مساله اساسي وجود دارد و آن راي بيشتر شهرستان‌ها در صورت اتحاد است.  در حال حاضر چند نفر مدعي رياست اتاق ايران در شهرستان‌ها محسوب مي‌شوند اما مساله اين است كه آيا همگي به راي شوراي روسا تمكين مي‌كنند يا خير؟ در دوره‌هاي قبل كانديداهاي شهرستان در شوراي روسا با يكديگر به رقابت مي‌‌پردازند و در نهايت يك نفر پيروز مي‌شد و سايرين به وي راي مي‌‌دادند. به نظر مي‌‌رسد در اين دوره نيز اگر شهرستان‌ها بتوانند اتحاد خود را حفظ كنند، رياست از دستشان خارج نشود. به ويژه آنكه در ابتداي دوره نيز شهرستان‌ها در توافق با تهران رياست را گرفته‌اند و معتقدند كه با وجود كنار رفتن جلال‌پور اين توافق كماكان پا برجاست. هرچند همه‌چيز به جلسه شوراي روسا موكول شده اما به نظر مي‌‌رسد شانس اول شوراي روسا حسين پيرموذن است. وي هم در اين دوره در هيات رييسه حضور دارد و هم بخش خصوصي واقعي محسوب مي‌شود و با توجه به شرايط موجود بيشترين راي را در ميان روساي شهرستان‌ها دارد. گزينه‌هاي ديگر غلامحسين شافعي است.

همچنين زمزمه‌هاي كانديدا شدن روساي اتاق‌هاي اصفهان و شيراز نيز به گوش مي‌‌رسد اما بازي اساسي شهرستان‌ها مساله متحد باقي ماندن آنهاست. بازي چهارم: خسروتاج

يار قديمي نعمت‌زاده امروز در حالي كه شريك تجاري‌اش هنوز بر صندلي وزارت تكيه زده است اما بي‌هيچ سمتي باقي مانده است. 3 سناريو درباره علت اين موضوع مطرح است. سناريو اول دور خيز وي براي رياست اتاق ايران است كه از همه سناريوها محتمل‌تر محسوب مي‌شود. سناريو دوم كه به عنوان آلترناتيو سناريو اول استفاده مي‌شود، رياست وي بر سازمان توسعه تجارت در صورت عدم موفقيت در پروژه رياست اتاق ايران است و در نهايت سناريو سوم مساله احتمال كنار رفتن نعمت‌زاده و تلاش براي سوخت نشدن مهره خسروتاج در اثر اين اتفاق است. در هر صورت خسروتاج به عنوان يك گزينه مطرح امروز براي اتاق ايران حضور دارد. همچنين وي با مسعود خوانساري كه زماني رقيب وي بود، رابطه‌يي دوستانه دارد. به نظر مي‌‌رسد بازي اتاق تهران و خسروتاج به يكديگر گره خورده است و بنا به شرايط يكي از گزينه‌هاي خسروتاج، خوانساري و سلطاني مطرح خواهد شد. در حقيقت همكاري اتاق تهران و گزينه‌هاي پيشنهادي دولت يك شطرنج انگليسي تمام عيار را در بازي آنها رقم زده است. در شطرنج انگليسي تنها يك برنامه وجود ندارد و چندين برنامه متفاوت به صورت همزمان اجرا مي‌شود. اين در حالي است كه پدرام سلطاني به عنوان مغز متفكر اين شطرنج به خوبي نشان داده است كه از يك سوي توانايي زيادي براي تغيير استراتژي از يك بازي به بازي ديگر دارد و از سوي ديگر مي‌تواند با اختلاف افكندن در تيم رقيب بازي‌ها آنها را خراب كند. حتي از هم‌اكنون صحبت‌هاي وي براي جذب يكي از روساي شهرستان‌ها به عنوان جايگزين نايب‌رييس مطرح است. 3گانه‌اي در حال شكل گرفتن

با تمام اين تفاسير يك حالت 3 قطبي در پيش از انتخابات شكل خواهد گرفت. از يك سوي شهرستان‌ها يك گزينه كه احتمالا پيرموذن است را معرفي خواهند كرد. از سوي ديگر احتمالا مسعود خوانساري گزينه مطرح خواهد بود و در نهايت خسروتاج كانديدايي در كسوت دولتي در اين رقابت حضور خواهند داشت.

نكته اساسي اين است كه خوانساري و خسروتاج هر دو بر اساس سبقه دولتي خود در هيات نمايندگان حضور دارند و در مقابل پيرموذن به خاطر بخش خصوصي و توليد‌كننده بودنش در اين رقابت حاضر مي‌شود. در حقيقت اتاق باز هم بايد سراغ انتخاب ميان يك رييس دولتي با مقبوليت دولتي يا يك بخش خصوصي واقعي برود.

 

منبع: تعادل

95103

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید