ساخت و ساز در تهران کم می‌شود؟ | اتاق خبر
کد خبر: 68035
تاریخ انتشار: 24 تیر 1393 - 13:26
 
در حالی که گفته می‌شود رکود بر بازار مسکن حاکم است و توان ساخت و ساز مسکن کم شده است، آمارهای منتشر شده افزایش 18درصدی تعداد پروانه‌های ساختمانی شهرداری تهران در زمستان 1392 نسبت به فصل قبل را نشان می‌دهند.اما در همین گزارش مرکز آمار آمده کاهش ۲.۳درصدی تعداد این پروانه‌ها در کل کشور اعلام شده است.
ایسنا-‌ در آخرین گزارش مرکز آمار ایران آمده است در زمستان سال گذشته تعداد 3627 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شد.این آمار صدور پروانه‌ها نشان می‌دهد نسبت به فصل گذشته حدود 18.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 8.8 درصد کاهش داشته است، این تعداد پروانه حدود 5.8 درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین از کل پروانه‌های صادر شده 23 پروانه یعنی حدود (0.6 درصد) مربوط به افزایش بنا و 3604 پروانه (99.4 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 18.0 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 8.9 درصد کاهش داشته است. در این گزارش آمده است مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در زمستان سال 1392 حدود 7041.5 هزار متر مربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود 15.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 6.2 درصد کاهش داشته است و در حدود 20.1 درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین متوسط مساحت زیربنا در هر پروانه احداث ساختمان حدود 1954 متر مربع و در هر پروانه احداث ساختمان مسکونی حدود 1115 متر مربع بوده است. در زمستان 1392 نیز تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران بیش از 27هزار واحد بوده که نسبت به فصل گذشته حدود 38.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 26.4 درصد کاهش داشته است. بر این اساس این تعداد واحد مسکونی، 14.8 درصد از واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد با توجه به تعداد پروانه‌های صادر شده در شهر تهران، متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان 7.6 واحد و در پروانه احداث ساختمان مسکونی 7.4 واحد بوده است. مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود 2682.1 هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 53.0 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 74.9 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان 744 متر مربع و در هر پروانه احداث ساختمان مسکونی حدود 251 متر مربع بوده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، از مجموع پروانه‌های صادره برای احداث ساختمان‌های مسکونی 10 درصد برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، 0.4 درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه، 2.9 درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه، 6.8 درصد برای احداث ساختمان‌های چهار طبقه و 89.8 درصد برای احداث ساختمان‌های پنج‌ طبقه و بیشتر بوده است. پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌های مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده‌ به کار رفته در بنای آن‌ها نشان می‌دهد که 41.6 درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، 58.2 درصد برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه و 0.2 درصد برای احداث ساختمان‌هایی با سایر مصالح بوده است. در زمستان گذشته ، بیش از 62 هزار پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور صادر شده است. این آمار بیانگر افزایش 5درصدی نسبت به فصل گذشته و کاهش 2.3درصدی نسبت به فصل مشابه سال گذشته است. از کل پروانه‌های صادر شده 4552 پروانه (7.2 درصد) مربوط به افزایش بنا و 58249 پروانه (92.8 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 52.7 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 2.7 درصد کاهش داشته است. مجموع مساحت زیربنای پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود 35063.2 هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته 28.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 5.9 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در هر پروانه احداث ساختمان 602 متر مربع و درهرپروانه احداث ساختمان مسکونی 524 متر مربع بوده است. از مجموع پروانه‌های صادره برای احداث ساختمان‌های مسکونی، در حدود 24.4 درصد برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، 27.1 درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه، 15.9 درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه، 11.0 درصد برای احداث ساختمان‌های چهار طبقه و 21.6 درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر بوده است تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در زمستان سال 1392 بالغ بر 185 هزار و 290 واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 28.4 درصد افزایش داشته است. با توجه به تعداد پروانه‌های صادر شده، متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ احداث ساختمان 3.2 واحد و در هر پروانه احداث ساختمان مسکونی 3.4 واحد بوده است. مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در حدود 20769.7 هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 32.9 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.4 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه‌ احداث ساختمان 357 متر مربع و در هر پروانه احداث ساختمان مسکونی 275 متر مربع بوده است.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید