افزايش دستمزد كارگران ساختماني در بحبوحه ركود بازار مسكن | اتاق خبر
کد خبر: 80639
تاریخ انتشار: 6 مهر 1393 - 14:10
اعتماد- درحالي كه نرخ تورم، براساس گزارش مركز آمار ايران و بانك مركزي طي شش ماه نخست سال جاري روند نزولي داشته و به سطح 1/21 درصد رسيده است، شاخص دستمزد كارگران ساختماني به عنوان يك شاخص دستمزد كارگران در كشور روند صعودي دارد. روند كنوني نشان مي‌دهد كه قدرت خريد كارگران در اين بخش در قبال روند نزولي متوسط نرخ تورم در نيمه اول امسال تا اندازه‌يي ترميم شده است. به گزارش خبرنگار «اعتماد» همزمان با اعلام نرخ تورم در شهريور ماه از سوي بانك مركزي در سطح 1/21 و نرخ مورد نظر مركز آمار ايران در سطح 6/20 درصد، آمارها و شاخص‌هاي اقتصادي از پنج ماه اول سال جاري، نشانگر اين است سطح دستمزد كارگران ساختماني در مردادماه نسبت به تيرماه حدود 1/1درصد افزايش داشته و به آستانه 1/22 درصد رسيده است. در گزارش‌هاي آماري بانك مركزي اقلام شاخص دستمزد كارگران ساختماني شامل مزد بناي سفت كار، كارگر ساده ساختماني، اجرت نقاش، اجرت آسفالت‌كار بام، اجرت مقني، اجرت سيمان كار، اجرت كاشي‌كار و اجرت گچكار است، رشد دستمزد كارگراني در موقعيتي روند صعودي داشته است كه بازار مسكن در كم‌رونقي بوده و افزايش دستمزد كارگران مي‌تواند هزينه توليد هر متر ساخت را افزايش دهد. شاخص دستمزد كارگران ساختماني در مرداد ماه سال جاري بنا به آمار بانك مركزي به 3/216 رسيده است كه در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل رشد 1/1 و 7/20 درصدي را ثبت كرده است. افزون براين، در اين ماه شاخص دستمزد بنا و كارگر ساختماني به ترتيب به اعداد 0/204 و 0/225 رسيد كه نسبت به ماه قبل هر كدام 9/0 درصد و در مقايسه با ماه مشابه سال 1392 به ترتيب 1/20 درصد و 4/19 درصد افزايش داشته است. بررسي شاخص‌هاي دستمزد كارگران ساختماني كه در سايت بانك مركزي موجود است در 10 سال گذشته (از سال 1383 تاكنون) شاخص دستمزد كارگران ساختماني همواره افزايشي بوده است به گونه‌يي كه اين شاخص از 2/29 در سال 1383 به 8/182 در سال 1392 رسيده است. اين رقم براي 5 ماه نخست سال جاري به 5/209 رسيده كه خود خبر از تداوم روال افزايش شاخص دستمزد اين گروه دارد. بنا بر آمارهاي موجود، شاخص رشد دستمزد كارگران ساختماني در 5 ماهه نخست سال جاري به ترتيب براي فروردين ماه 6/200، در ارديبهشت‌‌ماه 3/206، خرداد 6/210، تيرماه 9/213 و مردادماه 3/216 بوده است كه در نهايت براي 5 ماهه سال جاري به عدد 5/209 رسيده است. اين اعداد و ارقام همچنين در مقايسه با مدت‌هاي مشابه سال گذشته خود نيز روند رشدي داشته و به ترتيب نسبت به ماه‌هاي مشابه سال 92 رشدهاي 8/1 درصد، 8/2 درصد، 1/2 درصد، 6/1 درصد و 1/1 درصد را ثبت كرده‌اند. دستمزد بنا و كارگر ساده همچنين گزارش خبرنگار «اعتماد» از شاخص دستمزد بنا و كاگر ساده نيز در اين بازه زماني نشان مي‌دهد كه در پنج ماهه ابتداي سال جاري به ترتيب شاخص دستمزد اين گروه‌ها 8/197 و 1/218 بوده است، كه نسبت به مدت مشابه سال 1392 به ترتيب 7/21 و 7/20درصد رشد نشان مي‌دهد. بنا بر تازه‌ترين آمار بانك مركزي در يك دهه گذشته شاخص دستمزد بنا از سطح 7/30 در سال 1383 به سطح 4/173 در سال 92 رسيده است كه اين امر تداوم افزايشي نرخ دستمزد در اين گروه را نشان مي‌دهد. همچنين اين شاخص‌ها در 5 ماهه اخير اعداد 7/189 براي فروردين‌ماه، 7/194 براي ارديبهشت ماه، 5/198 در خردادماه، معادل 1/202 در تيرماه و در نهايت در سطح 0/204 در مردادماه ثبت شده است. به اين جهت نرخ شاخص دستمزد بنا در 5 ماهه سال جاري به 8/197 رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل در همين بازه زماني 7/21 درصد رشد داشته است. اين آمار براي 5 ماهه سال 93 در مقايسه با آمار سال 92 نشان مي‌دهد كه در اين بازه شاهد روال افزايشي بوده به گونه‌يي كه از فروردين ماه تا مردادماه به ترتيب شاهد ثبت 5/23 درصد در فروردين ماه، 1/22 درصد در ارديبهشت‌ماه، 7/21 درصد در خردادماه، 2/21 درصد در تيرماه و 1/20 درصد در مردادماه نسبت به ماه‌هاي قبل رشد را نشان مي‌دهد. دستمزد كارگران ساده در عين حال شاخص دستمزد كارگر ساده نيز در بازه پنج ماهه اخير رشد قابل توجهي داشته است و شاخص دستمزد كارگر ساده از 6/208 در فروردين‌ماه به 0/225 در مردادماه رسيده است. اين گزارش براي ماه ارديبهشت 1/214، خرداد 7/219 و تيرماه 1/223 را ثبت كرده است. اين شاخص طي 10 سال گذشته يعني از سال 83 همواره روال افزايشي را در پيش داشته است و از 0/29 به 7/190 در پايان سال 92 رسيد. شايان ذكر است هرچند اين شاخص در ابتداي دهه اخير يعني سال 83 تاكنون روال افزايشي داشته است اما همين شاخص در آن سال (83) به نسبت سال قبل خود يعني سال 82 كاهش داشته است. بنا به اعداد و ارقام موجود درسايت بانك مركزي، شاخص دستمزد كارگر ساده در سال 1382 به 5/29 رسيده است. اين شاخص براي پنج ماهه سال جاري نشان مي‌دهد كه در اين گروه شاخص در فروردين ماه 6/208، ارديبهشت‌ماه 1/214، خردادماه 7/219 و تيرماه 1/223 بوده است. اين اعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب 9/21 درصد، 3/20 درصد، 9/20 درصد، 9/20 درصد و 4/19 درصد رشد را نشان مي‌دهد.    
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید