Performancing Metrics

رحیم بنامولایی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

رحیم بنامولایی

RSS
در جهان امروز کشورهایی از مزایای حضور فعال، پررنگ و مستمر در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای برخوردارند که از ابزار کارآمد و کارساز دیپلماسی تجاری قوی و رایزن‌های اقتصادی توانمند استفاده می‌کنند.
رئیس اتاق البرز:
رحیم بنامولایی رئیس اتاق البرز و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، قوانین مخل کسب و کار را اصلی‌ترین موانع تولید و اشتغال دانست.
استان البرز دارای زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های بالایی در زمینه تولید محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است، امیدواریم امسال با تعامل و همکاری بین بخش‌خصوصی و دولتی شاهد افزایش بیش از پیش صادرات در این استان باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی البرز در گفت و گو با اتاق خبر مطرح کرد:
رحیم بنامولایی: بخش خصوصی نیز اگر در این دوره منافع ملی را بر منافع فردی اولویت دهد؛ می توانیم از بحران عبور کنیم. اگر بخش خصوصی تنها به رانت بازی فکر کند با شکست مواجه می شویم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در کرج:
رحیم بنامولایی با اشاره به اینکه درصدد هستیم در راستای تعامل صنعت و دانشگاه در استان البرز قدم‌های محکمی بر داریم، افزود: آموزش باید زیربنای صنعت در کشور از جمله باید زیربنای صنعت در کشور از جمله استان البرز قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی البرز:
رییس اتاق بازرگانی البرز گفت: ما به دنبال مشارکتی هستیم که منجر به افزایش تولید داخلی و ارتقا دانش فنی و وصل شدن به بازار صادراتی اوکراین است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز گفت: سومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه در 30 آذرماه سال جاری در کرج برگزار می شود....
گفتگو
محمود سریع‌القلم در یادداشتی مطرح کرد
هشدارهای فرشاد مومنی درباره سیاست‌های تورم‌زای ایران:
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر