Performancing Metrics

سالروز شوراها | اتاق خبر
ADS
پربازدید

سالروز شوراها

RSS
عضو شورای اسلامی شهر تهران مطرح کرد:
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توجه به قدمت و تاریخ ری و نیز ظرفیت های دینی در این منطقه باید گفت منطقه ۲۰ قطب گردشگری تهران است که باید نگاه مسئولانه و ویژه ای به این ظرفیت ها بشود.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر