بخش خصوصی غیرواقعی دغدغه صنعت را ندارد | اتاق خبر
کد خبر: 335058
تاریخ انتشار: 31 فروردین 1395 - 21:18
رییس اتاق مشترک ایران و سوییس
بخش خصوصی واقعی منابع بانکی را به جایی غیر از تولید نمی برد.

اتاق خبر- شریف نظام مافی، رییس اتاق مشترک ایران و سوییس درباره شرایط فعلی بخش خصوصی در اقتصاد ایران گفت: بخش خصوصی در توسعه یافتگی اقتصاد کشور نقش مهمی دارد اما نباید پسوند واقعی را برای آن فراموش کرد.

نظام مافی گفت: بخش خصوصی واقعی آن بخشی است که دغدغه صنعت را دارد نه بخشی که وام های بی بازگشت از بانک ها گرفته و نسبت به تعهدات مالی اش، بی توجه است. متاسفانه منابع بانکی به جایی غیر از تولید و صنعت تزریق شده و هیچ امکان سنجی در مورد وام گیرندگان انجام نشده.

مدیرعامل شرکت بولر در ادامه با اشاره به اینکه دخالت دولت در اقتصاد، فرایند توسعه یافتگی در ایران را دچار مشکل کرده گفت: بخش خصوصی غیرمولد و غیرواقعی هم در توسعه نیافتگی اقتصادی کشور اثر گذار بوده.

نظام مافی با تاکید بر لزوم نگاه حرفه ای به هر نوع تحول و حرکت اقتصادی گفت: یکی از مشکلات بخش خصوصی در ایران مدیریت خانوادگی در این بخش است که باعث شده نگاه حرفه ای به کار اقتصادی نداشته باشند. مدیریت حرفه ای یک بنگاه اقتصادی، بر مبنای نتیجه کار و پیشرفت و پیشبرد اهداف شرکت ها انجام می شود اما در مدیریت خانوادگی با شکل دیگری از اصول کاری مواجهیم که کمکی به توسعه یافتگی اقتصادی نمی کند.

منبع: اتاق تهران 

94106 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید