باشگاه فولاد یزد | اتاق خبر
ADS
پربازدید

باشگاه فولاد یزد

RSS
سرپرست باشگاه فولاد یزد:
محمد انواری با بیان اینکه واگذاری باشگاه فولاد یزد قطعی است، گفت: این که نماینده مردم یزد مالکیت باشگاه را به عهده بگیرد، هنوز قطعی نیست.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر