Performancing Metrics

جنوب ایتالیا | اتاق خبر
ADS
پربازدید

جنوب ایتالیا

RSS
در جریان کاوش‌های جدید در منطقه شهر سوخته ایتالیا، وسایل و جسدهای جدیدی کشف شده که سرنخ‌های تازه‌ای را برای تحقیقات بیشتر در اختیار باستان‌شناسان قرار می‌دهند.
یکی از مباحث مهم اقتصادی هرکشور ماهیت و کارکرد پول آن کشوراست، امری که گاهی اوقات بازیچه دست عده‌ای سودجو قرار می‌گیرد و پدیده‌ای به نام جعل اسکناس را رقم می‌زند،
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر