Performancing Metrics

سیدمحمد بیاتیان | اتاق خبر
ADS
پربازدید

سیدمحمد بیاتیان

RSS
اتاق خبر از وضعیت شهرک های صنعتی در کشور گزارش می دهد
با توجه سود بالای وام های اعطایی به واحد های صنعتی، به نظر می رسد بانکها تنها در سود واحد های صنعتی خود را شریک می دانند.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر