عزم دولت | اتاق خبر
ADS
پربازدید

عزم دولت

RSS
مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهرها به دلیل مشکلات مالی، اشتغال و مسکن از مشکلات ایران در دهه های اخیر است که در این راستا دولت یازدهم توسعه روستاها را در اولویت های خود برای رفع این معضل قرار داده است.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر