10 درصد هزينه توليد در كشور هزينه كارگري است | اتاق خبر
کد خبر: 339672
تاریخ انتشار: 15 اردیبهشت 1395 - 17:22
دبيركل كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران گفت: 10 درصد كل هزينه هاي توليد را در كشور هزينه هاي كارگري تشكيل مي دهد.

اتاق خبر: هادي ابوي ،اين در حالي است كه 90 درصد هزينه هاي ديگر توليد شامل ماليات، ارزش افزوده، مواد اوليه، حمل و نقل و ساير موارد است.
وي ادامه داد: به دليل توان پايين مديريتي برخي مالكان به رغم سهم پايين هزينه هاي كارگري، نخستين قرباني كارگران و نخستين راهكار اخراج آنها است.
دبيركل كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران گفت: توان مديريتي واحدهاي توليدي و صنعتي مهمترين اصل در حفظ مشاغل براي كارگران است.
وي افزود: عمده مشكلات جامعه كارگري در كشور به راحتي قابل حل است كه بعضا مربوط به حوزه قانون كار مي شود.
ابوي ادامه داد: در تحقق شعار امسال به نام 'اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل' كارگران نقش پايه اي و كليدي دارند كه اين نقش را با تمام توان ايفا مي كنند.
رئيس انجمن صنفي كارگران خراسان رضوي همچني اظهاركرد: اجراي قانون كار در بخش عقد قراردادهاي دائم براي مشاغل دائم از مواردي است كه بطور جد نياز داريم.
وي ادامه داد: هم اكنون براي مشاغل دائم قراردادهاي موقت ميان كارگر و كارفرما بسته مي شود كه به نوبه خود مشكل آفرين و اختلاف ساز است.
ابوي گفت: اين وضعيت موجب ناامني شغلي در بين كارگران و به تبع آن ساير مشكلات و مسائل مي شود.
وي افزود: همچنين قرارداد بسته شده ميان كارگر و كارفرما بايد در چهار نسخه باشد كه اين مهم نيز اغلب اجرا نمي شود و مشكلاتي را سبب شده است.
دبيركل كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران با اشاره به فقدان وجود آمار مشخص و روشن از جمعيت كارگري در كشور نيز گفت: نبود آمار موثق و واقعي موجب مي شود انجام هرگونه برنامه ريزي و ساماندهي در حوزه روابط كار و كارگري با مشكل و تاخير همراه باشد.
وي افزود: وجود آمار، تصميم سازيها و تصميم گيريها در قوه مقننه و مجريه را تسهيل مي كند.

منبع:ایرنا

 

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید